Úspěšnost různých režimů orální hygieny v prevenci onemocnění parodontu

12. 12. 2022

Pravidelně a dobře prováděná orální hygiena tvoří základ prevence rozvoje onemocnění parodontu. Primární je dobrá mechanická očista, ale zdaleka ne všichni pacienti provádějí samotné mechanické čistění v dostatečné míře a s dostatečnou pečlivostí. Pak je vhodné zvážit také zařazení pomocných chemických prostředků do běžné rutiny každodenního čištění zubů. Cílem níže citované mezinárodní studie bylo vyhodnotit účinky různých režimů ústní hygieny na parodontální zdraví dospělých s dobrým celkovým zdravotním stavem s prokázanou gingivitidou a časnou periodontitidou v průběhu 2 let.

Úvod

Nejranější forma onemocnění parodontu, gingivitida, je zjišťována u většiny populací na celém světě. Závažnější forma onemocnění parodontu, parodontitida, postihuje přibližně 10 % zkoumané populace. Gingivitida a parodontitida jsou výsledkem zánětlivé reakce v parodontálních tkáních v důsledku lokalizovaných toxických účinků mikrobiálních biofilmů zubního plaku. Náklady a úsilí na uzdravení (nebo kompenzaci) poškozeného parodontu (např. parodontologická terapie, zubní implantáty, protetika) podporují význam prevence onemocnění, především důsledné a účinné ústní hygieny zaměřené na důkladné odstranění zubního plaku. Za nejúčinnější přístup k udržení zdravého parodontu je považována každodenní důkladná osobní ústní hygiena. Ačkoli však většina populace provádí určitou formu každodenní ústní hygieny, základní epidemiologické statistiky a specifické studie ukazují, že pro většinu jedinců je obtížné udržovat parodontální zdraví vlastním úsilím.

Metodika a průběh studie

Randomizovaná kontrolovaná studie byla provedena u dospělých s prokázanou gingivitidou s izolovanými místy s hloubkou sondáže (PPD) > 4 mm. Do studie bylo zařazeno celkem 107 jedinců, 2leté sledování jich dokončilo 87. Účastníci studie byli randomizováni do skupin buď s režimem OHR (biologicky dostupné zubní pasty s fluoridem cínatým, oscilačně-rotační elektrický zubní kartáček, cetylpyridiniumchloridový výplach a zubní nit), nebo s obvyklými přípravky a pomůckami pro orální péči (zubní přípravky s fluoridem sodným a manuální zubní kartáčky). Na začátku a každých 6 měsíců byla hodnocena gingivitida a stav parodontu a byla provedena profylaxe.

Primárním cílem bylo zhodnocení výsledků péče na základě GBI–BS (indexu krvácivosti dásní – krvácejících míst) a hloubky sondáže. Analýzy používaly metodiku ANCOVA na 5% hladinách významnosti.

Výsledky

Výsledky prokázaly významnou a konzistentní účinnost režimu OHR na snižování hodnoty GBI-BS a zánětu dásní (MGI) během 2 let. Periodontální měření PPD ukazovalo konzistentní progresi v průběhu studie. I ve skupině s režimem OHR se PPD během 24 měsíců zvýšila. Nárůst tohoto parodontálního parametru však byl statisticky významně nižší oproti skupině s obvyklou péčí.

Míra snížení GBI-BS u skupiny s režimem OHR oproti obvyklé péči činila 39 % po 24 měsících. Míra snížení mediánu PPD u skupiny s režimem OHR oproti obvyklé péči po 24 měsících byla 13 %. Velikost redukce ≥ 2mm ztrát PPD u skupiny s režimem OHR oproti obvyklé péči po 24 měsících dosáhla 74 %. Tyto výsledky znamenají klinicky významnou redukci zánětu dásní a parodontálních problémů.

Shrnutí a závěr

Studie kombinovala 4 technologie s klinicky ověřenými účinky na gingivitidu a progresi periodontálních indexů po delší období (2 roky) u dospělých s prokázanou gingivitidou a izolovanými místy počínající parodontitidy. Dlouhodobé používání hygienického režimu s přídavnou chemoprofylaxí vedlo k výraznému zlepšení zdraví parodontu ve srovnání s běžnými produkty péče. Podrobnější přehled využití pomocných chemických prostředků v rámci ústní hygieny můžete nalézt a nastudovat v on-line kurzu, jejž připravil MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, a který je hodnocen 2 kredity ČSK.

(norg)

Zdroje:
1. Zini A., Mazor S., Timm H. et al. Effects of an oral hygiene regimen on progression of gingivitis/early periodontitis: a randomized controlled trial. Can J Dent Hyg 2021 Jun 1; 55 (2): 85−94.
2. Korábek L. Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu. proLékaře.cz, 1. 11. 2022. Dostupné na: www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/pruvodce-pomocnymi-prostredky-pri-lecbe-nemoci-parodontu-132175Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se