Účinnost a toxicita sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí

21. 1. 2014

Autoři studie ověřovali účinnost a toxicitu sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí, kteří jsou obvykle z ostatních studií vyloučeni. U 34 pacientů z jejich souboru byl sunitinib účinný a dále nezvyšoval toxicitu léčby. Sunitinibem je tedy možno léčit i tyto pacienty.

Pacienti s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) a renální insuficiencí jsou většinou z účasti v klinických studiích vyloučeni, přestože jejich počet neustále narůstá. Autoři předkládané práce se proto rozhodli ověřit účinnost a toxicitu sunitinibu právě u těchto pacientů.

Do studie byli zahrnuti korejští pacienti s mRCC a renální insuficiencí, kteří byli léčeni sunitinibem jako lékem první volby v období mezi lednem 2008 a květnem 2012. Sledovány byly anamnestické údaje o pacientech, klinický efekt a toxicita léčby. Doba celkového přežití (overall survival – OS) a doba přežití bez progrese onemocnění (progression-free survival – PFS) byly stanoveny s ohledem na stupeň renálního poškození.

Studie se účastnilo celkem 34 pacientů, medián věku byl 66 let, 90 % z nich mělo performační status podle Eastern Cooperative Oncology Group 0 nebo 1 a medián glomerulární filtrace při vstupu do studie byl 0,775 ml/min/1,73m–2 (rozmezí 0,352–0,992). Počáteční dávka sunitinibu byla 37,5 mg u 12 pacientů a 50 mg u zbylých 22 pacientů. Celkem 31 pacientů sunitinib užívalo v režimu 4 týdny podáván – 2 týdny vysazen, jeden pacient měl režim 2 týdny podáván – 2 týdny vysazen a dva pacienti užívali sunitinib denně. Nejlepší léčebná odpověď byla částečná odpověď u 8 pacientů, u dalších 12 pacientů se podařilo udržet onemocnění bez progrese. Medián OS byl 26,3 měsíce (95% CI 17,1–35,3) a medián PFS 12,2 měsíce (95% CI 10,2–13,2). Nejčastějšími nehematologickými nežádoucími účinky byly stomatitida, vyrážka, generalizované otoky a slabost. Slabost, neutropenie a trombocytopenie byly hodnoceny jako nejzávažnější nežádoucí účinky léčby.

Sunitinib byl u pacientů s mRCC ve stadiu renální insuficience účinný a dále nezvyšoval toxicitu léčby. Lékaři by tedy neměli váhat ani tyto pacienty sunitinibem léčit.

(epa)

Zdroj: Kim K. H., Kim H. Y., Kim H. R., et al. Efficacy and toxicity of sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma with renal insufficiency. Eur J Cancer. 2013 Dec 11; pii: S0959-8049(13)01025-3; doi: 10.1016/j.ejca.2013.11.029.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se