Účinek krizotinibu u mozkových metastáz pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic − kazuistika

11. 8. 2017

Adenokarcinom je nejčastějším histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). U metastatického stadia je 5letého přežití dosaženo přibližně u 2 % pacientů. Zlepšit tento stav by mohla personalizovaná medicína, jejímž cílem je na základě validních biomarkerů vybrat pacienty s potenciálním benefitem z léčby konkrétním léčivem.

Úvod

Běžnou komplikací u NSCLC jsou mozkové metastázy, mortalita je v tomto případě výrazná. 25−40 % pacientů umírá obvykle během prvních 2 let po diagnóze primárního nádoru. Chemoterapie má v léčbě nemocných s mozkovými metastázami limitovanou roli kvůli omezené propustnosti hematoencefalické bariéry. Standardem léčby je radioterapie, která však způsobuje edém ozářené části mozku a zvýšení intrakraniálního tlaku.

Čínští lékaři publikovali kazuistiku 57letého pacienta s NSCLC s amplifikací genu pro receptor růstového faktoru hepatocytů (MET) a fúzí KLC1-ALK (genu pro kinesinový lehký řetězec 1 a genu kinázy anaplastického lymfomu) prokázanými sekvenováním nové generace. Nádor vykazoval citlivost vůči krizotinibu, ale nereagoval na chemoterapii.

Popis případu

Pacient nejdříve podstoupil léčbu vinorelbinem a cisplatinou. Po půl roce bylo provedeno vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), která prokázala nádorovou masu v levém frontálním laloku o velikosti 0,8 cm. Pacient podstoupil resekci nádoru, u něhož byly provedeny genetické testy, imunohistochemické vyšetření a byla zjištěna citlivost na protinádorová léčiva. Patologicky bylo prokázáno, že se jednalo o metastázu plicního nádoru a z hlediska histologického se jednalo o karcinom. Následovala léčba gefitinibem, mozková metastáza však dále progredovala. Proto se lékaři rozhodli podat 250 mg krizotinibu 2× denně. Po 4 týdnech léčby došlo ke zmenšení velikosti metastatického ložiska i přilehlého otoku. Navzdory příznivým výsledkům se pacient rozhodl pro další léčbu radioterapií. Kontrolní MRI po 14 dnech potvrdila nárůst velikosti léze o 1,6 cm.

Závěr

Prezentovaný případ naznačuje účinky krizotinibu na mozkové metastázy NSCLC. Pro potvrzení jeho efektivity je však zapotřebí dalších studií.

(mkd)

Zdroj: Wang P., Xiao P., Ye Y. et al. Rapid response of brain metastasis to crizotinib in a patient with KLC1-ALK fusion and MET gene amplification positive non-small cell lung cancer: a case report. Cancer Biol Med 2017 May; 14 (2): 183−186, doi: 10.20892/j.issn.2095-3941.2017.0017.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se