Studie OLE – Open Lable Extension, fáze studie Clarinet s lanreotidem Autogelem 120 mg u metastatických enteropankreatických neuroendokrinních nádorů

7. 11. 2016

V roce 2014 Caplin et al. publikovali v N. Engl. J. Med. výsledky základní studie Clarinet. Studie byla multicentrická, multinacionální, fáze III, randomizovaná a dvojitě slepá. Prokázala signifikantní prodloužení PFS u nemocných s metastatickými nefunkčními enteropankreatickými NET gradu 1 a gradu 2 s Ki67 do 10 %. Lanreotid měl zároveň velmi dobrý profil bezpečnosti a tolerability.

Obr. 1.: Updated safety and efficacy of antitumour treatment with lanreotide Autogel 120 mg in patients with metastatic enteropancreatic NETs: results from the CLARINET extension study

 

Úvod

V roce 2014 Caplin et al. publikovali v N. Engl. J. Med. výsledky základní studie Clarinet. Studie byla multicentrická, multinacionální, fáze III, randomizovaná a dvojitě slepá. Prokázala signifikantní prodloužení PFS u nemocných s metastatickými nefunkčními enteropankreatickými NET gradu 1 a gradu 2 s Ki67 do 10 %. Lanreotid měl zároveň velmi dobrý profil bezpečnosti a tolerability.

Studie OLE měla jen jedno nezaslepené rameno, všichni nemocní dostávali lanreotid Autogel 120 mg po 28 dnech buď jako pokračování terapie ze základní studie, nebo jako switch z placeba.

Design a cíle studie

Jde o nezaslepenou mezinárodní studii fáze III, do níž vstoupili nemocní ze základní studie, kteří v rameni s lanreotidem Autogelem --> na konci studie dosáhli stabilizace choroby a nemocní z placebového ramene se stabilizací na konci nebo progresí v průběhu základní studie.

Primárním cílem bylo sledování dlouhodobé bezpečnosti podávání lanreotidu, sekundárním cílem zjištění jeho dlouhodobé účinnosti. Bezpečnost byla hodnocena ve skupině pokračující v podávání lanreotidu (LAN-LAN) i ve skupině s překřížením (PBO-LAN). Účinnost byla hodnocena jako PFS, které bylo definováno jako doba od randomizace na lanreotid v základní studii do progrese nebo smrti v základní studii nebo studii OLE. Dalším parametrem účinnosti byl čas do následné progrese nebo smrti definovaný jako čas od zjištění progrese v placebovém rameni do následné progrese na lanreotidu ve studii OLE.

Výsledky

Do studie vstoupilo 88 nemocných, ve skupině LAN-LAN 40 pacientů se SD, 1 nemocný s PD byl vyloučen, ve skupině PBO-LAN bylo 47 nemocných, 15 pacientů s SD a 32 s PD. V době primární analýzy v rameni LAN-LAN pokračovalo 25 a v rameni PBO-LAN 21 pacientů.

Bezpečnost

Nežádoucí účinky léčby nevedly ke smrti žádného z nemocných a vedly jen k ojedinělému vysazení (3 z 88 nemocných). Výskyt nežádoucích účinků byl vyšší ve skupině PBO-LAN. U více než 5 % nemocných byl zaznamenán průjem, steatorea a cholecystolitiáza. Definitivní analýza bezpečnosti bude uveřejněna na ESMO 2016.

Tab. 1.: Nežádoucí účinky (Safety - primary endpoint)

Účinnost

V základní studii bylo PFS hodnoceno na základě centrálního radiologického posouzení. V základní studii CLARINET (lanreotide autogel vs. placebo) bylo hodnoceno PFS na základě centrálního radiologického posouzení.

Ve studii OLE bylo PFS hodnoceno lokálním radiologem. Ve skupině LAN-LAN bylo dosaženo mediánu PFS za 32,8 měsíce. Ve skupině PBO-LAN byl medián času do následné progrese 14,0 měsíce.

Obr. 2.: PFS for lanreotide (secondary endpoint)

Obr. 3.: Time to subsequent PD or death on lanreotide* (secondary endpoint)

Závěr

Studie OLE prokázala dobrou toleranci dlouhodobé léčby lanreotidem Autogelem 120 mg. Vyšší incidence nežádoucích příhod ve skupině PBO-LAN odpovídá bezpečnostním profilům ve studiích kratšího trvání.

Data ze studie potvrzují pokračování antiproliferačního efektu u nemocných bez progrese i po 2 letech léčby lanreotidem.

Data rovněž potvrzují antiproliferační efekt lanreotidu Autogelu 120 mg u nemocných progredujících na placebu.

prim. Mudr. Eva Sedláčková
VFN Praha, Onkologická klinikaKurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se