Sluch a jeho ochranná funkce

30. 8. 2018

Mají lidé s poruchou sluchu vyšší riziko úrazu? Otázka jistě není bez významu, uvědomíme-li si, že úrazy patří mezi nejčastější příčiny morbidity a mortality.

Ohrožená populace

V roce 2011 byly úrazy zodpovědné za 5 % úmrtí v USA, v ČR to bylo ve stejném období 4,3 % (podle statistik ÚZIS). Mezi ohrožené populace patří lidé se senzorickými poruchami. Již od 80. let 20. století literatura naznačuje možnou souvislost poruchy sluchu a vyššího rizika úrazu. Kupříkladu nedoslýchavé děti měly mít až dvakrát více ošetření pro úrazy ve srovnání s dětmi normálně slyšícími. Velká studie na toto téma byla publikována v květnu 2018 v časopisu JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Analyzovaná data a metodika studie

Autoři práce vycházeli z veřejně dostupných dat registru National Health Interview Survey (NHIS), který je součástí amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). NHIS shromažďuje údaje o nejrůznějších zdravotních aspektech populace napříč Spojenými státy. Sběr dat probíhá prostřednictvím strukturovaných rozhovorů přímo v domácnostech respondentů, kterých je každoročně několik set tisíc. Respondenti jsou vybíráni tak, aby sociální, etnické i geografické rozložení odpovídalo obyvatelstvu USA. Shromážděná data lze tudíž s velkou přesností extrapolovat na celou populaci USA.

Analyzována byla anonymní data NHIS z let 2007 až 2015. Hlavním sledovaným parametrem byl výskyt úrazu v posledních 3 měsících a jeho příčiny: dopravní nehoda, pracovní úraz, zábava/sport. Ve studii tedy nejsou použity zdravotní záznamy respondentů. Kvalita sluchu proto není hodnocena audiometricky, ale subjektivně jako „výborný sluch“, dobrý sluch“, „mírná nedoslýchavost“, „střední nedoslýchavost“, „těžká nedoslýchavost“ a „hluchota“.

Výsledná zjištění

Průměrně NHIS každý rok osloví 272 402 dospělých respondentů. Toto číslo lze extrapolovat na populaci 232,2 milionu obyvatel, z toho 120,2 milionu (51,7 %) připadá na ženy. Přibližně 50,1 % dospělé americké populace považuje svůj sluch za horší než výborný a 15,7 % za horší než dobrý.

Náhodný úraz v posledních 3 měsících udává 2,8 % respondentů. Rozdíl mezi muži a ženami není statisticky významný, ale průměrný věk osob, jež prodělaly úraz, je významně vyšší ve srovnání s osobami bez úrazu: 48 vs. 46,4 roku.

Z respondentů, kteří popsali úraz v posledních 3 měsících, přibližně každý šestý udává také problém se sluchem. Analýza souboru ukazuje, jak riziko úrazu významně stoupá s prohlubující se poruchou sluchu: ve srovnání s výborně slyšícím činí poměr šancí (OR) pro úraz u člověka s lehkou nedoslýchavostí 1,6, u středně nedoslýchavého 1,7 a u člověka s těžkou nedoslýchavostí 1,9. Tento trend je nejvíce patrný u úrazů spojených se sportem a zábavou a nejméně u úrazů spojených s prací.

Závěr

Studie potvrzuje vyšší riziko úrazu u dospělých osob s poruchou sluchu, přičemž toto riziko stoupá se závažností nedoslýchavosti. Význam práce spočívá ve velkém rozsahu hodnocené populace. Její výsledky jsou jistě zajímavé i pro normálně slyšící. Poukazuje na další – a poněkud opomíjený – problém, se kterým se musejí nedoslýchaví lidé vyrovnávat v běžném životě.

(thr)

Zdroj: Lin H. W., Mahboubi H., Bhattacharyya N. Self-reported hearing difficulty and risk of accidental injury in US adults, 2007 to 2015. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2018; 144 (5): 413–417, doi: 10.1001/jamaoto.2018.0039.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se