Sarilumab − další modalita v terapii aktivní revmatoidní artritidy

20. 9. 2018

Sarilumab je možnou léčebnou alternativou u aktivní revmatoidní artritidy v případě, že předchozí léčbou nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi nebo nebyla tolerována. Následující stručný přehled shrnuje dosavadní poznatky o podávání sarilumabu v této indikaci.

Sarilumab

Sarilumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin 6 (IL-6). Podává se subkutánně 1× za 2 týdny u dospělých nemocných s aktivní středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (RA), kteří dostatečně neodpověděli na léčbu chorobu modifikujícími léčivy (DMARDs) nebo ji netolerovali. Lze jej používat buď v kombinaci s methotrexátem, nebo i v monoterapii.

Účinnost

V placebem kontrolovaných studiích byl sarilumab podáván v kombinaci s konvenční terapií u pacientů s neadekvátní odpovědí na methotrexát či anti-TNF léčbu, případně při jejich nesnášenlivosti. Léčba sarilumabem vedla k redukci symptomů RA, zlepšení fyzických funkcí i kvality života související se zdravím. Z fáze prodloužení těchto studií vyplývá, že pozitivní přínos pro pacienty byl udržen po dobu přibližně 3 let. V kombinaci s methotrexátem dále sarilumab zpomalil progresi strukturálního poškození u pacientů s nedostatečnou odpovědí na samotný methotrexát.

Sarilumab podávaný v monoterapii byl účinnější než adalimumab u pacientů, kteří nemohli pokračovat v terapii methotrexátem. Popsáno bylo zlepšení symptomů RA i zlepšení fyzických funkcí.

Bezpečnost

Bezpečnostní profil sarilumabu byl v klinických studiích konzistentní s očekávaným efektem inhibice IL-6, vyskytly se laboratorní abnormality (nejčastěji neutropenie a zvýšení ALT) a infekce, především horních cest dýchacích. Malé množství pacientů mělo pozitivní test na protilátky proti sarilumabu, nicméně tyto protilátky neovlivnily účinnost ani nezvýšily výskyt nežádoucích reakcí. U některých pacientů se objevil také nezávažný erytém v místě vpichu.

Závěr

V souhrnu tedy sarilumab rozšiřuje léčebné možnosti pro dospělé nemocné se středně těžkou až těžkou aktivní RA, kteří adekvátně neodpovídají na nejméně jedno DMARD či jej netolerují.

(eza)

Zdroj: Lamb Y. N., Deeks E. D. Sarilumab: a review in moderate to severe rheumatoid arthritis. Drugs 2018 Jun; 78 (9): 929–940, doi: 10.1007/s40265-018-0929-z.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se