S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

23. 5. 2017

Profil metylace genů může s vysokou senzitivitou i specificitou pomoci odhalit původ nádoru neznámého primárního origa, jak ukázala retrospektivní analýza publikovaná v srpnu 2016 v časopisu The Lancet Oncology.

Úvod

Pacienti s nádory neznámého primárního původu mají velmi nepříznivou prognózu. Tyto nádory představují 3–9 % všech diagnóz nádorových onemocnění a jsou 4. nejčastější příčinou smrti z onkologických příčin. Léčba je empirická, závisí na klinických zkušenostech onkologa a většinou je založena na chemoterapii taxany nebo gemcitabinem v kombinaci s platinovými deriváty. Přežití pacientů by jistě pomohla zlepšit přesnější diagnostika a léčba.

Metylace genů je formou epigenetické regulace jejich transkripce a slouží k umlčování exprese genů. Skupina vědců ze Španělska, Itálie, Německa a dalších zemí již v minulosti ověřila, že profily metylace genů velmi dobře odpovídají jednotlivým typům tumorů v preklinickém experimentu. Profily metylace DNA již také byly testovány pro molekulární klasifikaci gliomů v rámci farmakogenetického přístupu k jejich terapii.

Metodika studie

Autoři publikovali výsledky studie, která zjišťovala klinickou použitelnost profilování metylace DNA u nádorů neznámého původu. Pomocí vzorků 38 známých typů nádorů včetně 85 metastáz sestavili klasifikační panel pro jednotlivé typy tumorů. Validace panelu proběhla na nezávislém souboru 7691 vzorků nádorů známého původu, který obsahoval také 534 metastáz. Dále proběhlo testování diagnostického setu na 216 dobře charakterizovaných vzorcích nádorů neznámého origa.

Studovány byly rovněž dostupné klinické výsledky léčby pacientů, nejednalo se však o přímé využití diagnostického setu v podmínkách klinické studie. Srovnáváno bylo přežití pacientů rozdělených do dvou skupin. V první skupině se shodovaly výsledky běžné diagnostiky a nové metody, a pacienti by tak byli léčeni stejně, pokud by již nový diagnostický set byl v klinické praxi užíván. Druhou skupinu tvořili pacienti, u nichž se výsledky neshodovaly, a tito nemocní byli léčeni pouze empiricky.

Výsledky

Ve validační fázi prokázal klasifikační panel založený na profilech metylace DNA 99,6% specificitu, 97,7% senzitivitu, 88,6% pozitivní prediktivní hodnotu a 99,9% negativní prediktivní hodnotu. Podařilo se také zařadit 94 % vzorků metastáz (501/534). V souboru 216 tumorů neznámého původu byl úspěšně predikován původ nádoru u 87 % vzorků (188/216). Pacienti, kteří byli léčeni v souladu se zjištěními testovaného klasifikačního panelu, vykazovali delší celkové přežití ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni pouze empiricky a bez shody s výsledkem predikce (13,6 vs. 6 měsíců; poměr rizik [HR] 3,24; 95% CI 1,42–7,38; p = 0,0029).

Závěr

Diagnostický set založený na profilu metylace DNA u nádorů neznámého origa může významným způsobem zlepšit diagnostiku, upřesnit a zacílit léčbu pacientů a pomoci tak dosáhnout lepších klinických výsledků.

(jam)

Zdroj: Moran S., Martínez-Cardús A., Sayols S. et al. Epigenetic profiling to classify cancer of unknown primary: a multicentre, retrospective analysis. Lancet Oncol 2016 Oct; 17 (10): 1386−1395, doi: 10.1016/S1470-2045(16)30297-2.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se