Revmatoidní artritida a inhibice interleukinu 6

20. 9. 2018

Chorobu modifikující léčba je základem moderního přístupu k revmatickým chorobám. Specifickou skupinu v ní tvoří cílená (biologická) terapie, v jejímž rámci se každoročně objevují nové účinné látky s odlišným mechanismem účinku. Následující článek se zaměřuje na inhibici interleukinu 6 (IL-6).

Cílená léčba RA

Revmatoidní artritida je závažná autoimunitní choroba, která podle aktuálních údajů postihuje asi 0,5–1 % světové populace. Základem její léčby je chemická a biologická chorobu modifikující terapie.

Biologická léčba je určena především pro pacienty trpící středně těžkými až těžkými formami nemoci, ale měla by být přístupná i těm, kteří netolerují konvenční léčbu. Hlavním cílem biologik jsou cytokiny a buňky bezprostředně se účastnící chorobného procesu: tumor nekrotizující faktor alfa, interleukiny IL-6 a IL-1 a T a B lymfocyty.

Redukce zánětu inhibicí IL-6

Inhibice IL-6 patří k novějším přístupům v biologické léčbě. IL-6 je prozánětlivý cytokin s pleiotropním účinkem, který zahrnuje diferenciaci B lymfocytů v plazmatické buňky aktivně produkující protilátky, stimulaci uvolňování C-reaktivního proteinu z hepatocytů a zvyšování vaskulární permeability, které vede ke kloubnímu edému. Nachází se také v nadbytku v synoviální tekutině, kde přispívá k erozi kloubu vlivem na osteoklasty prostřednictvím stimulace RANKL (receptor activator of nuclear factor κB ligand).

Signalizaci IL-6 lze blokovat pomocí monoklonální protilátky a tím je docíleno i redukce zánětu. Účinek sarilumabu je nezávislý na komplementu a ADCC (na protilátkách závislé buněčné cytotoxicitě). Je odstraňován z organismu enzymatickým katabolickým procesem, který obchází játra i ledviny a nezapojuje systém cytochromu 450. Není tedy nutné regulovat dávku při jaterních chorobách či renální insuficienci.

Vyšší hladina IL-6 však sama o sobě snižuje aktivitu CYP3A4, a proto je při užívání sarilumabu možné zaznamenat opačný efekt – zvýšení aktivity CYP3A4. To může vést k nižším plazmatickým koncentracím substrátů tohoto enzymu, např. simvastatinu. Zatím však ohledně této interakce nebyla vydána žádná doporučení, a obě léčiva tak lze kombinovat.

Klíčové body účinnosti

Klinické studie ukazují, že sarilumab je účinný v několika klíčových bodech chorobného procesu. Snižuje hladiny reaktantů akutní fáze a také redukuje počet oteklých a bolestivých kloubů. Zjištěna byla i redukce radiologických známek progresivní kloubní eroze.

Při porovnávání s adalimumabem prokázal sarilumab svoji superioritu. Výsledky studií, které hodnotily aktivitu sarilumabu v monoterapii a kombinaci s jinými chorobu modifikujícími léčivy (kromě methotrexátu), však ještě nebyly publikovány.

(pez)

Zdroj: McCarty D., Robinson A. Efficacy and safety of sarilumab in patients with active rheumatoid arthritis. Ther Adv Musculoskelet Dis 2018; 10 (3): 61–67, doi: 10.1177/1759720X17752037.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se