Prognóza pacientů, kteří dosáhli kompletní odpovědi na cílenou terapii metastatického renálního karcinomu

11. 4. 2016

Dosažení kompletní odpovědi nebývá u cílené terapie metastatického renálního karcinomu časté. Jaké jsou dlouhodobé vyhlídky pacientů s kompletní odpovědí v závislosti na další terapii, studovala česká Pracovní skupina pro renální karcinom. Výsledky byly publikovány na konci roku 2015 ve významném časopisu European Urology.

V 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu (mRCC) se u pacientů s dobrou a střední prognózou užívají léčiva pro cílenou terapii zaměřená proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF), jako jsou inhibitory tyrosinkináz sunitinib, sorafenib a pazopanib nebo monoklonální protilátka bevacizumab v kombinaci s interferonem α. V současné době není známo, zda u pacientů, kteří byli léčeni anti-VEGF terapií a dosáhli kompletní odpovědi (complete response [CR]), může být tato léčba ukončena bez zvýšení rizika rekurence.

Retrospektivní analýza databáze RENIS

Skupina českých lékařů, nádorových biologů a statistiků se proto zaměřila na tuto skupinu pacientů v registru RENIS. Do retrospektivní studie byli zařazeni nemocní, kteří byli v 1. linii léčeni anti-VEGF terapií (n = 2803). Jednalo se o 1834 pacientů léčených sunitinibem, 594 sorafenibem, 306 pazopanibem a 69 kombinací bevacizumabu s interferonem α. Analyzováno bylo celkové přežití (OS) a přežití bez progrese (PFS) u pacientů, kteří dosáhli CR (n = 100; sunitinib – 84, sorafenib – 9, pazopanib – 4, bevacizumab – 3).

Medián času do dosažení CR činil 10,1 měsíce, medián PFS od zahájení cílené terapie 3,8 roku (95% CI 2,9–4,6 roku) a 5leté celkové přežití (OS) dosáhlo 80 % (95% CI 70–91 %). Mezi pacienty, kteří ukončili cílenou terapii do 1 měsíce od dosažení CR (n = 30), a pacienty, kteří v terapii pokračovali (n = 70), nebyl významný rozdíl v OS (CI pro rozdíl mezi 2letým OS po CR činil –13 až 19 %; p = 0,3) ani v PFS (CI pro rozdíl mezi 2letým PFS po CR činil –29 až 17 %; p = 0,7).

Závěr

Dosažení CR je spojeno s výbornou prognózou dlouhodobého přežití pacientů s mRCC. V této studii nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v přežití pacientů v závislosti na ukončení nebo pokračování cílené anti-VEGF terapie.

(jam)

Zdroj: Büchler T., Bortlíček Z., Poprach A. et al. Outcomes for patients with metastatic renal cell carcinoma achieving a complete response on targeted therapy: a registry-based analysis. Eur Urol 2015 Dec 30; pii: S0302-2838(15)01240-3; doi: 10.1016/j.eururo.2015.12.031 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se