Prevenci cervikálních neoplazií po očkování proti HPV u neinfikovaných žen potvrdila rozsáhlá analýza

10. 10. 2018

Analýza 26 vysoce kvalitních studií s více než 73 tisíci žen ve věku 15–26 let ukázala velmi výraznou prevenci cervikální intraepitelové neoplazie (CIN) po dobu až 8 let po očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Efekt byl největší při podání očkovací látky u neinfikovaných žen, což odpovídá praxi očkování před zahájením sexuálního života. Nebylo zjištěno zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků.

Inzerce

Úvod

Je známo, že dlouhodobá infekce vysoce rizikovými genotypy HPV (hrHPV) je spojena s rozvojem prekancerózy a karcinomu děložního čípku. Genotypy 16/18 mají na svědomí asi 70 % případů cervikálních karcinomů.

Analyzovaná data

Autoři z onkologického centra v Bruselu provedli systematický průzkum databází Medline, Central a Embase, aby shromáždili výsledky randomizovaných kontrolovaných studií porovnávajících účinnost a bezpečnost vakcín proti HPV s placebem, jež byly publikovány do června 2017. 10 studií hodnotilo prevenci CIN a carcinoma in situ (CIS) po dobu 1,3 až 8 let a 23 studií sledovalo bezpečnost vakcín po dobu 6 měsíců až 7 let. Studie zahrnovaly monovalentní, bivalentní i kvadrivalentní vakcíny. Autoři navíc prošli registry studií a výrobců vakcín a hledali nepublikované údaje o mortalitě a závažných nežádoucích příhodách.

Účinnost

Výsledky s vysokou jistotou potvrdily, že očkování chrání před CIN2+, CIN3+ a CIS u žen ve věku 15–26 let. Přínos je větší u žen s negativitou hrHPV a negativitou HPV 16/18 při očkování. U očkované skupiny s negativitou hrHPV klesl výskyt neoplazií spojených s jakýmkoliv genotypem HPV u CIN2+ z 287 na 106 případů/10 000 žen (pokles o 63 %), u CIS z 10 na 0/10 000 a u CIN3+ o 92 % při podání bivalentní vakcíny a o 46 % při aplikaci kvadrivalentní vakcíny. Výsledky se střední úrovní jistoty dokládají také prevenci CIN2+ u starších očkovaných žen s negativitou HPV 16/18, a nikoliv u neselektované populace.

Bezpečnost

U očkovaných žen nebylo zjištěno zvýšené riziko závažných nežádoucích příhod v porovnání s placebem. Mortalita byla u obou skupin srovnatelná a úmrtí podle odborného posouzení nesouvisela s podáním očkovací látky. Očkování nebylo spojeno ani se zvýšeným rizikem potratů.

Závěr

Dosud nelze vyloučit riziko nežádoucích výsledků spojených s těhotenstvím po podání očkovací látky proti HPV ani posoudit prevenci rozvoje cervikálního karcinomu. Potřebná jsou dlouhodobější data. Analýza výsledků dosavadního sledování velké skupiny žen potvrzuje významný přínos očkování proti HPV a jeho potenciál značně snížit výskyt cervikálního karcinomu.

(zza)

Zdroj: Arbyn M., Xu L., Simoens C., Martin-Hirsch P. P. Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database Syst Rev 2018 May 9; 5: CD009069, doi: 10.1002/14651858.CD009069.pub3.Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.