Přestat kouřit má význam vždy – i krátce před diagnostikováním karcinomu plic

20. 12. 2021

Velká mezinárodní studie prokázala, že lidé, kteří ukončili kouření i méně než 2 roky před stanovením diagnózy karcinomu plic, zlepšili své šance na přežití. Je to jen další potvrzení faktu, že na prevenci nemusí být nikdy pozdě. Níže shrnujeme klíčové výsledky a poznatky, jež tato práce přinesla.

Nikdy není pozdě

Dnes se již má za nezpochybnitelné, že právě kouření představuje faktor významně zvyšující riziko karcinomu plic. „Po dlouhou dobu jsme povzbuzovali lidi, aby přestali kouřit. Prezentované výsledky této studie přidávají větší váhu tomuto poselství v oblasti veřejného zdraví a poskytují další podnět pro kuřáky (zejména pro ty, kteří kouřili po mnoho let), aby s kouřením přestali. Fakt, že zlepšení přežití bylo vidět i při zahájení odvykání krátce před diagnózou karcinomu plic, ukazuje, že na ukončení kouření nikdy není pozdě,“ okomentoval výsledky studie bývalý prezident Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) dr. Howard A. Burris. 

Hlavní zjištění v kostce

Cílem citovaného retrospektivního výzkumu bylo zjistit, jak dlouhá doba mezi ukončením kouření a diagnózou karcinomu plic je potřeba k tomu, aby již znamenala výhodu, pokud se jedná o přežití. Za tímto účelem dr. Aline Fusco Faresová z Princess Margaret Cancer Centre v Torontu a její spolupracovníci analyzovali data ze 17 studií provedených International Lung Cancer Consortium (ILCCO), které zahrnovaly údaje o době do ukončení kouření.

Z celkového počtu 34 649 hodnocených pacientů s karcinomem plic jich v době stanovení diagnózy kouřilo 41 %, dalších 41 % tvořili bývalí kuřáci a 18 % jich nikdy nekouřilo. U bývalých kuřáků výzkumníci zjistili následující míru zlepšení celkového přežití (OS) oproti lidem, kteří v době diagnózy kouřili:

  • Ve skupině probandů, kteří ukončili kouření v době kratší než 2 roky před stanovením diagnózy karcinomu plic, o 12 % (adjustovaný poměr rizik [aHR] 0,88; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,82–0,94).
  • U osob, které přestaly kouřit 2–5 let před stanovením diagnózy karcinomu plic, o 17 % (aHR 0,83; 95% CI 0,77–0,90).
  • U pacientů, kteří skončili s kouřením více než 5 let před stanovením diagnózy karcinomu plic, o 20 % (aHR 0,80; 95% CI 0,76–0,84).

Zlepšení přežití specifického pro karcinom plic přineslo ukončení kouření ve všech skupinách bývalých kuřáků. U osob, které ukončily kouření více než 5 let před stanovením diagnózy, bylo dokonce signifikantní (aHR 0,85; 95% CI 0,78–0,92).

Na krabičkoletech záleží

V podskupině bývalých dlouholetých silných kuřáků, tedy těch, kteří kouřili více než 30 krabičkolet (krabičkorok je definován jako ekvivalent kouření 20 cigaret, tj. standardního balení cigaret, každý den po dobu 1 roku), se OS zlepšilo oproti současným kuřákům následující měrou:

  • O 14 %, pokud přestali kouřit v době kratší než 2 roky před stanovením diagnózy karcinomu plic.
  • O 17 %, pokud tak učinili 2–5 let před stanovením diagnózy karcinomu plic.
  • O 22 %, pokud skončili s kouřením více než 5 let před stanovením diagnózy karcinomu plic.

Jedinci, kteří kouřili méně než 30 krabičkolet, měli benefit z odvykání slabší, až na skupinu probandů, kteří přestali kouřit nejméně 5 let před diagnózou – zde bylo zjištěno zlepšení OS o 23 % (aHR 0,77; 95% CI 0,72–0,82).

Závěr

„Vzkaz pro pacienty je následující: Pokud skončíte s kouřením teď, nejen že riziko vzniku karcinomu plic klesá v čase, ale i pokud je vám diagnostikován v následujícím roce či dvou, budete mít větší šanci na přežití,“ zdůraznila hlavní autorka studie dr. Faresová. „I pacienti, kteří právě přestali kouřit, měli lepší celkové přežití než ti, kteří v době stanovení diagnózy kouřili,“ upozornila. Autoři závěrem uvedli, že plánují zahrnout uvedená data do diskusí o ukončení kouření v rámci poradenství pro osoby, jež na jejich pracovišti podstupují screening karcinomu plic.

(esr)

Zdroj: Fares A. F., Jiang M., Yang P. et al. Smoking cessation (SC) and lung cancer (LC) outcomes: a survival benefit for recent-quitters? A pooled analysis of 34,649 International Lung Cancer Consortium (ILCCO) patients. J Clin Oncol 2020 May; 38 (15_suppl.): 1512, doi: 10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.1512.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se