Prediktory bifázické reakce u dětí s anafylaxí

20. 9. 2015

Při anafylaktické reakci u dětí je často život zachraňujícím postupem časné podání adrenalinu, nyní dostupné i v terénu. U nezanedbatelné části pacientů se však po iniciální reakci rozvine další, opožděná reakce, která je důvodem, proč je u všech dětí nutné následné monitorování v nemocnici. Kanadští autoři se pokusili určit prediktory výskytu bifázické anafylaktické reakce u dětí.

Ze zdravotních záznamů všech pohotovostních příjmů dvou velkých akademických pediatrických center (n = 1749) v Kanadě vyhledali případy odpovídající diagnostickým kritériím anafylaktické reakce. Ze 484 případů anafylaxe se bifázická reakce rozvinula ve 14,7 %. Průměrný věk dětí s bifázickou reakcí byl 6 let a 71,8 % tvořili chlapci. V 69 % zahrnovala opožděná reakce respirační a kardiovaskulární příznaky a ve 49 % byl podán adrenalin.

Pomocí univariantní a mnohočetné logistické regresní analýzy určili autoři 5 nezávislých prediktorů bifázické reakce:

  • věk 6 až 9 let (poměr šancí [OR] = 3,60),
  • přijetí na pohotovosti po > 90 minutách od začátku reakce (OR = 2,58),
  • vysoká hodnota pulzního tlaku při zjišťování naléhavosti stavu (OR = 2,92),
  • podání > 1 dávky adrenalinu při iniciální reakci (OR = 2,70),
  • podání inhalačních β-agonistů na pohotovosti (OR = 2,39).

Podle uvedených výsledků se zdá, že bifázická reakce souvisí se závažností iniciální anafylaktické reakce. Uvedené prediktory mohou pomoci lékařům identifikovat pacienty, pro něž bude přínosem delší monitorování v nemocnici.

(zza)

Zdroj: Alqurashi W.,  Stiell I., Chan K., et al. Epidemiology and clinical predictors of biphasic reactions in children with anaphylaxis. Annals of Allergy & Immunology. Published Online: June 22, 2015Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se