Použití exemestanu u pacientek s metastatickým karcinomem prsu

1. 5. 2011

Preferovanou systémovou terapií, která umožňuje dlouhodobou kontrolu progrese metastatického karcinomu prsu, je endokrinní terapie.

Preferovanou systémovou terapií, která umožňuje dlouhodobou kontrolu progrese metastatického karcinomu prsu, je endokrinní terapie. Inhibitory aromatázy se stávají lékem první volby u postmenopauzálních pacientek s metastatickým prsním karcinomem. Inhibitory aromatázy lze rozdělit na steroidní a nesteroidní přípravky.

Japonští autoři studie uveřejněné v časopise Breast Cancer provedli retrospektivní analýzu 81 pacientek s metastatickým karcinomem prsu, kterým byl podáván exemestan. Vyhodnocena byla míra odpovědi (response rate, RR) a míra klinického benefitu (clinical benefit rate, CBR).

Výsledky

S ohledem na CBR nebyly pozorovány žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami, které obdržely léčbu exemestanem v první, druhé nebo třetí linii. Pacientky s metastázami kostí a měkkých tkání dosahovaly (s ohledem na CBR) lepší výsledky než pacientky s orgánovými metastázami. Dále nebyly zaznamenány žádné signifikantní rozdíly ukazatelů RR a CBR ve skupinách léčených exemestanem s odlišnou předcházející léčbou. Na druhou stranu u pacientek, u kterých po léčbě exemestanem následovala léčba anastrozolem, nebyla zaznamenána žádná klinická odpověď.

Ve skupinách pacientek, které byly původně léčeny exemestanem, ale později přešly na léčbu tamoxifenem a medroxyprogesteronacetátem, nebyla zaznamenána žádná odpověď. To však neplatilo pro skupiny, které byly původně léčeny jinými léčivy než exemestanem. Léčba exemestanem následující po léčbě anastrozolem měla mírný účinek (CBR 39 %). Navíc byla při léčbě exemestanem dosažena klinická odpověď u tří z deseti pacientek, které nedosáhly žádné odpovědi na léčbu anastrozolem.

Závěr

Exemestan je tedy vhodnou alternativní léčbou metastatického prsního karcinomu, pokud selže léčba první linie. Pokud je plánováno použití exemestanu i anastrozolu, jeví se jako vhodné začít anastrozolem a poté přejít na léčbu exemestanem.

(vek)

Zdroj: Takashima S. et al: Examination of the use of Exemestane in patients with metastatic breast cancer. Breast Cancer. Publikováno on-line 25. března 2011.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se