Potenciální efekt palbociclibu v terapii karcinomu prsu

6. 10. 2014

Další cestou, jak zlepšit terapii pacientek s metastatickým karcinomem prsu, je přidat k aktuálně používané léčbě nové cílené léky. Jedněmi z těchto léků by mohly být látky, které cílí na buněčný cyklus. Slibným lékem je palbociclib, potentní a selektivní inhibitor CDK4 a CDK6 kináz.

Výzkum jasně ukázal, že v nádorové patogenezi hrají změny buněčného cyklu významnou roli, navíc se procesy regulace buněčného cyklu podílí také na vývoji rezistence k terapii. Regulace buněčného cyklu má přímý vliv na buněčnou proliferaci a růst či na dělení DNA. Buněčný cyklus je koordinovaný mimo jiné cyklindependentními kinázami (CDK). Jedná se o serin-threoninové proteinkinázy vytvářející s cyklinem aktivní CDK-cyklinheterodimerové komplexy, které pak mají velmi důležitou roli v regulaci buněčného cyklu.

Jelikož je regulace buněčného cyklu u karcinomu prsu často narušena, nabízí se inhibitory CDK jako logická volba další cílené léčby.

Palbociclib je velmi potentní lék, navíc vysoce selektivní pro CDK4/6 s minimálním efektem na aktivitu řady jiných proteinkináz. Pro jeho efektivitu je nezbytná funkční RB-bílkovina (retinoblastomový protein). U RB-deficitních buněk nebyl pozorován žádný efekt.

in vitro studiích byla prokázána významná protinádorová aktivita u xenografů karcinomu prsu. Další studie ukázaly, že existuje spojitost mezi podtypem karcinomu prsu a jeho citlivostí k palbociclibu, jako nejcitlivější se ukázal být luminální podtyp, zatímco basal-like podtyp byl rezistentní. Tato látka selektivně působí na modelech tamoxifenrezistentních karcinomů prsu, a u těchto linií má dokonce efekt i v monoterapii a umožňuje tzv. resenzitizaci k tamoxifenu. U nádorů, které získaly rezistenci k endokrinní terapii, by CDK4/6 inhibice mohla představovat důležitou terapeutickou strategii.

Klinické studie fáze I ukázaly, že palbociclib je dobře tolerovaný, přičemž nejvýznamnější toxicitu představovala neutropenie. Studie fáze II s palbociclibem v monoterapii dala signál o účinnosti látky u karcinomu prsu, nicméně významné zlepšení přežití bez progrese bylo zaznamenáno při kombinované terapii s letrozolem.

Autoři přehledového článku týkajícího se možností využití palbociclibu v terapii karcinomu prsu uzavírají, že kombinace palbociclibu s hormonální terapií je velmi slibnou léčbou u ER-pozitivních karcinomů prsu.

(eza)

Zdroj: Cadoo K. A., Gucalp A., Traina T. A. Palbociclib: an evidence-based review of its potential in the treatment of breast cancer. Breast Cancer (Dove Med Press). 2014; 6: 123–133Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se