Osobní EKG záznamníky KardiaMobile pro snadný záchyt arytmií

15. 3. 2022

EKG záznamníky KardiaMobile umožňují sledovat srdeční činnost samotným pacientem kdykoliv, tedy především ve chvíli, kdy pociťuje příznaky. Slouží k záchytu nejčastějších arytmií včetně fibrilace síní (FiS), bradykardie a tachykardie, a uplatňují se tak mimo jiné v efektivní prevenci cévních mozkových příhod (CMP). Vysokou senzitivitu a specificitu při záchytu FiS i přínos v podobě nákladové efektivity potvrdilo rovněž čerstvě publikované hodnocení prestižní britské zdravotnické agentury NICE.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Praktické použití KardiaMobile

Osobní EKG záznamníky KardiaMobile vyvinula společnost Alivecor. K dispozici je 1svodové EKG, které při pořizování záznamu využívá 2 elektrod, a 6svodové EKG (KardiaMobile 6L), jež využívá 3 elektrod. Záznamník samotný komunikuje s aplikací Kardia nahranou do mobilního telefonu.

Pro záznam EKG pacient pouze uchopí záznamník KardiaMobile do obou rukou (případně přiloží na levou nohu u KardiaMobile 6L) a v aplikaci svého mobilního telefonu spustí nahrávání a ukončení záznamu. Záznam trvá 30 sekund. Ihned poté se vytvoří analýza, v jejímž rámci přístroj vyhodnotí, zda jde o sinusový rytmus, arytmii, nebo neklasifikovaný výsledek. Prostřednictvím aplikace Kardia si pacient může ve svém mobilním telefonu záznam kdykoliv prohlédnout a také ho jedním kliknutím odeslat svému lékaři.

Poznatky z klinických studií

Účinnost KardiaMobile byla doložena několika klinickými studiemi.

Již v roce 2013 ukázala studie zahrnující 109 pacientů krátce po provedení EKG, že záznamník KardiaMobile lze využít ke snadnému a rychlému vysoce kvalitnímu 1svodovému EKG záznamu pro přesné zachycení FiS a že je vhodný k záchytu němé FiS ve screeningových programech.1

Ve studii SEARCH-AF provedené u 1000 zákazníků lékáren průměrného věku 74 let bylo pomocí KardiaMobile zachyceno 1,5 % nových případů FiS při celkové prevalenci FiS 6,7 %. Senzitivita automatického vyhodnocovacího algoritmu dosahovala 98,5 % a specificita 91,4 %, přičemž tento screening prokázal nákladovou efektivitu při ceně 4066 USD za 1 získaný rok kvalitního života a 20 695 USD za prevenci 1 CMP.2

V roce 2017 byly publikovány pozitivní výsledky validace KardiaMobile 6L oproti použití 12svodového EKG.3 Ve studii DETECT AF PRO s 672 pacienty s FiS nebo sinusovým rytmem byla k porovnání přesnosti záznamníku KardiaMobile použita fotopletysmografická analýza srdečního rytmu. Záznam špatné kvality byl pomocí KardiaMobile pořízen v < 3 % případů. Dalších 18,8 % záznamů bylo klasifikováno jako automaticky nehodnotitelných, přičemž kardiologové dokázali vyhodnotit všechny tyto záznamy. Senzitivita pro záchyt FiS dosáhla 99,6 % a specificita 97,8 %.4

Hodnocení ze strany pacientů

Sami pacienti ve studii iREAD hodnotili používání KardiaMobile jako snadné a 60 % z nich uvedlo, že použití tohoto zařízení snižuje jejich strach z diagnózy FiS. 64 % zařazených chtělo KardiaMobile používat i nadále.5

Hodnocení NICE

Prestižní britský Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu (NICE), který vyhodnocuje přínosy zdravotnických technologií pro systémy zdravotní péče, doporučila v lednu 2022 záznamník KardiaMobile pro detekci FiS.6 Navíc konstatuje, že použití tohoto prostředku je nákladově efektivní, a přináší tedy úspory ve srovnání s jinými technologiemi. Záznamník KardiaMobile 6L navíc může přinášet další benefity při detekci jiných arytmií.

Závěr

Jak vyplývá z citovaných prací, osobní EKG záznamníky KardiaMobile umožňují zachytit FiS s vysokou senzitivitou a specificitou v porovnání s 12svodovým EKG při automatickém vyhodnocení záznamu. Posouzení zejména neklasifikovaných záznamů lékařem může diagnostický přínos ještě zvýšit.

(zza)

Zdroje:
1. Lau J. K., Lowres N., Neubeck L. et al. iPhone ECG application for community screening to detect silent atrial fibrillation: a novel technology to prevent stroke. Int J Cardiol 2013; 165 (1): 193−194, doi: 10.1016/j.ijcard.2013.01.220. 
2. Lowres N., Neubeck L., Salkeld G. et al. Feasibility and cost-effectiveness of stroke prevention through community screening for atrial fibrillation using iPhone ECG in pharmacies. The SEARCH-AF study. Thromb Haemost 2014; 111 (6): 1167−1176, doi: 10.1160/TH14-03-0231. 
3. Stavrakis S., Stoner J. A., Kardokus J. et al. Clinical validation of a smartphone-based, 6-lead ECG device. Circulation 2017; 136 (suppl_1): A15576.
4. Brasier N., Raichle C. J., Dörr M. et al. Detection of atrial fibrillation with a smartphone camera: first prospective, international, two-centre, clinical validation study (DETECT AF PRO). Europace 2019; 21 (1): 41−47, doi: 10.1093/europace/euy176.
5. William A. D., Kanbour M., Callahan T. et al. Assessing the accuracy of an automated atrial fibrillation detection algorithm using smartphone technology: the iREAD Study. Heart Rhythm 2018; 15 (10): 1561−1565, doi: 10.1016/j.hrthm.2018.06.037.
6. NICE. Medical technologies guidance. National Institute for Health and Care Excellence, 2022 Jan 6. Dostupné na: www.nice.org.uk/guidance/mtg64Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se