Obezita, diabetes a přežívání pacientek s časným stadiem rakoviny prsu

11. 11. 2013

Obezita a diabetes se stávají epidemií na mnoha místech světa. Oba faktory jsou navíc dle nejnovějších dat spojeny s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu a také s horšími výsledky její léčby.

Obezita a diabetes se stávají epidemií na mnoha místech světa. Oba faktory jsou navíc dle nejnovějších dat spojeny s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu a také s horšími výsledky její léčby. Nabízela se proto potřeba studie, která se zaměří na širokou kohortu pacientek a ověří případné souvislosti.

Americká studie zkoumala spojitosti mezi obezitou, diabetem a přežíváním u velké skupiny pacientek s rakovinou prsu léčených moderní chemoterapií či hormonální terapií. Do studie bylo zahrnuto 6 342 pacientek s rakovinou prsu ve stadiu I–III, které byly léčeny v období 1996–2005. Pacientky byly rozděleny dle BMI (body mass indexu) a přítomnosti diabetu.

Ve vícerozměrném modelu upraveném dle BMI, přítomnosti diabetu, zdravotních komorbidit, léčby a proměnných spojených s nádorem a pacientkou byly hodnoceny stupně rizika (HR – hazard ratio) u přežití bez rekurence (RFS), celkového přežití (OS) a u přežití vázaného na rakovinu prsu (BCSS – breast cancer specific survival). Při porovnání s pacientkami s normální váhou (BMI < 25) vyšla stupně rizika pro ženy s nadváhou následovně: 1,18 u RFS, 1,20 u OS a 1,21 u BCSS. U obézních žen byla míra rizika HR pro 1,13 u RFS, 1,24 u OS a 1,23 u BCSS. Detailní analýzy ukázaly, že tyto rozdílnosti jsou patrné ve skupině žen s pozitivními estrogenovými receptory, a nikoliv u žen s negativními estrogenovými receptory či HER2 pozitivních pacientek. U diabetiček představovaly stupně rizika ve srovnání s ženami bez diabetu tyto hodnoty: 1,21 u RFS,  1,39 u OS a 1,04 u BCSS.

Při moderní adjuvantní léčbě rakoviny prsu má tedy dle studie obezita negativní vliv na přežití pacientek bez rekurence, celkové přežití i přežití vázané na rakovinu prsu. Přítomnost diabetu mellitu má negativní vliv na přežití bez rekurence a celkové přežití. Proto kontrola a úprava obou faktorů může hrát důležitou roli při zlepšení přežívání obézních pacientek a pacientek trpících diabetem.

(boba)

Zdroj: Jiralerspong S. et al.: Obesity, diabetes, and survival outcomes in a large cohort of early-stage breast cancer patients. Annals of Oncology. 2013 Oct; 24 (10): 2506–14.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se