Obezita a zvýšené riziko světlobuněčného renálního karcinomu

12. 2. 2011

Podle výsledků série kazuistik publikovaných v British Journal of Urology International v lednu 2010 je obezita spojena se zvýšeným rizikem světlobuněčného karcinomu ledvin (RCC, clear-cell renal carcinoma).

Některé studie se přiklání k teorii, že obezita může být rizikovým faktorem pro RCC, ale přesný důvod není znám. Dalšími možnými příčinami mohou být hormonální změny, snížená funkce imunitního systému, hypertenze nebo diabetes právě u obézních jedinců. Autoři studie hodnotili souvislost mezi indexem tělesné hmotnosti (BMI) a histologickými charakteristikami RCC v kohortě 1 640 pacientů s chirurgicky odstraněným renálním kortikálním tumorem. Celkově 12 % těchto nádorů bylo benigních a 88 % maligních, z nichž zhruba dvě třetiny (61 %) tvořil světlobuněčný karcinom.

Obezita je definována hodnotou BMI více než 30 kg/m2 a ta se vyskytla u 38 % sledovaných účastníků. Střední hodnota všech pacientů byla 28 kg/m2. Vysoké hodnoty BMI významně korelovaly s histologickými nálezy jasných buněk při úpravě faktorů, jako jsou například velikost tumoru, věk, pohlaví, GFR, hypertenze, diabetes a kouření.

Na každou jednotku BMI připadl poměr šancí 1,04 (95% CI, 1,02–1,06; P < 0,001). Pro obézní versus neobézní pacienty byl poměr šancí 1,48 (95% CI, 1,19–1,84; P < 0,001). V této studii se index tělesné hmotnosti ukázal jako nezávislý prediktor histologického nálezu jasných buněk v podskupině pacientů s RCC, která nezahrnovala benigní renální kortikální tumory; poměr šancí 1,04 (95% CI, 1,02–1,06; P = 0,001). Dalšími významnými nezávislými prediktory jsou mužské pohlaví a velikost tumoru.

Limitací této studie je, že se jedná o retrospektivní sérii kazuistik bez kontrolní skupiny, se selekčním biasem a výpočtem BMI pouze v jednom časovém bodě. Autoři komentují publikované výsledky jako významné z hlediska klasifikace individuálních prediktorů pravděpodobnosti rozvoje světlobuněčného renálního karcinomu i přes stále nedostatečné znalosti jejich patologie. Obezita prokázala nejsilnější asociaci pro rozvoj RCC.

(Thom)

Zdroj:
Lowrance et al.: Obesity is associated with a higher risk of clear-cell renal cell carcinoma than with other histologies: Obesity associated with clear-cell RCC. BJU International, 2010; 105 (1): 16; DOI: 10.1111/j.1464-410X.2009.08706.xŠtítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se