O kolik let si zkrátíme život nedodržováním zdravých životních návyků?

31. 7. 2020

Existuje řada modifikovatelných faktorů životního stylu, které mohou dle předpokladu ovlivňovat výskyt chronických onemocnění a očekávanou délku života. Základ pro obtíže ve starším věku se nicméně buduje již v nejproduktivnější části života.

Úvod

Průměrná očekávaná délka života se v rozvinutých zemích v posledních dekádách významně prodloužila. Nicméně zejména u starší populace narůstá prevalence chronických onemocnění spojených s životním stylem – diabetu mellitu, kardiovaskulárních chorob či nádorových onemocnění. Čím déle lidé žijí, tím více obtíží jim tato onemocnění přinášejí. Platí také, že pacienti s chronickými onemocněními mají kratší očekávanou délku života ve srovnání s jejich vrstevníky bez těchto onemocnění. Odhadovaná ztráta let života v souvislosti s chronickými onemocněními se pohybuje mezi 7,5 a 20 roky, v závislosti na charakteristikách studovaných populací.

Existuje řada modifikovatelných faktorů spojených s životním stylem, jež ovlivňují jak očekávanou délku života, tak také incidenci chronických onemocnění. Mezi ně patří například kouření, nízká fyzická aktivita, vysoká konzumace alkoholu, nedodržování tělesné váhy či nevhodné složení stravy. Studie odhadují, že všechny tyto „nešvary“ přispívají až ze 60 % k předčasným úmrtím a ztrátě očekávané délky života. Ne až tak mnoho studií se dosud zaměřilo na kombinaci různých faktorů spojených s životním stylem a jejich vliv na rozvoj chronických onemocnění.

Výzkum nízkorizikového životního stylu

Hodnocená populace a parametry

Autoři nedávno publikované studie použili data sbíraná za období 28−34 let, a to ze studií Nurses’ Health Study (73 196 účastníků) a Health Professions Follow-up Study (38 366 účastníků). Sledovali 5 faktorů spojených s nízkorizikovým životním stylem z hlediska vlivu na zdraví: nekuřák, BMI 18,5−24,9, středně intenzivní až intenzivní fyzická aktivita (≥ 30 minut denně), přiměřená konzumace alkoholu (5−15 g/den u žen, 5−30 g/den u mužů) a vyšší skóre kvality života. Zaměřili se na očekávanou délku života bez diabetu, kardiovaskulárních chorob a nádorových chorob.

Výsledná zjištění 

Očekávaná délka života bez definovaných komplikací ve věku 50 let činila 23,7 roku (95% interval spolehlivosti [CI] 22,6−24,7) pro ženy, které nedodržovaly žádné z výše uvedených faktorů nízkého rizika, oproti 34,4 roku (95% CI 33,1−35,5) u žen, které dodržovaly ≥ 4 z daných modifikovatelných faktorů.

U mužů ve věku 50 let pak očekávaná délka života bez chronických onemocnění představovala 23,5 roku (95% CI 22,3−24,7) pro osoby nedodržující žádný z daných faktorů nízkorizikového životního stylu oproti 31,1 roku (95% CI 29,5−32,5) u mužů dodržujících minimálně 4 z daných příznivých faktorů životního stylu.

Nejhorší výsledky jsou očekávatelné u současných kuřáků kouřících 15 a více cigaret denně a u obézních mužů i žen (s BMI ≥ 30).

Závěr

Data jasně ukazují, že zdravější životní styl v mladším věku významně ovlivňuje výskyt chronických onemocnění a taktéž mortalitu. Motivace pacientů a podpora zdravých životních návyků s ohledem na střídmost a pravidelnou fyzickou aktivitu mohou pomoci snížit výskyt chronických onemocnění, snížit ekonomickou zátěž v budoucnu a prodloužit očekávanou délku života.

(eza)

Zdroj: Li Y., Schoufour J., Wang D. et al. Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study. BMJ 2020 Jan 8; 368: l6669, doi: 10.1136/bmj.l6669.Štítky
Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se