Nirmatrelvir/ritonavir snižuje riziko hospitalizace pro COVID-19 i v éře převažujících subvariant omikron BA.4 a BA.5

6. 11. 2023

Jedna z prvních studií, které hodnotily účinnost nirmatrelviru/ritonaviru u nehospitalizovaných pacientů s infekcí COVID-19 v období převažující varianty omikron včetně subvariant BA.4 a BA.5, přinesla data z reálné praxe, jež potvrzují pozici tohoto antivirotika v 1. linii léčby pacientů s mírnou až středně těžkou infekcí SARS-CoV-2 a vysokým rizikem těžkého průběhu.

Úvod

Nirmatrelvir je perorální antivirotikum s účinkem proti proteáze Mpro, která je zásadní pro replikaci SARS-CoV-2. Ve studii EPIC-HR vedlo jeho podávání v kombinaci s ritonavirem zahájené do 5 dnů od vzniku příznaků COVID-19 ke snížení rizika progrese do těžkého onemocnění v porovnání s placebem o 89 %. Léčba byla v této studii podávána u neočkovaných dospělých v období převažujících variant pre-delta a delta. Na základě těchto výsledků schválil americký Úřad pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) v prosinci 2021 nirmatrelvir/ritonavir k léčbě dospělých i pediatrických pacientů s mírným či středně těžkým průběhem COVID-19 a vysokým rizikem hospitalizace nebo úmrtí. Data z reálné praxe ukazují podobný přínos této antivirové léčby, pocházejí však z období před vznikem subvariant BA.4 a BA.5.

Autoři z Coloradské univerzity využili údaje z největší zdravotní databáze v tomto státu a zhodnotili vliv ambulantní léčby COVID-19 nirmatrelvirem/ritonavirem na riziko hospitalizace, návštěv pohotovosti (jako zástupného parametru pro relaps onemocnění) a mortalitu během 28 dnů po zahájení léčby v období, kdy převažovaly varianty SARS-CoV-2 omikron BA.2, BA2.12.1, BA.4 a BA.5.

Analyzovaná data a hodnocená populace pacientů

Jednalo se o retrospektivní observační studii, ve které byla analyzována data z celostátní zdravotní databáze státu Colorado z období 26. 3. – 25. 8. 2022. Zařazeni byli pacienti s pozitivním výsledkem testu na SARS-CoV-2 nebo s preskripcí nirmatrelviru/ritonaviru. Nesměli mít předepsanou jinou antivirovou léčbu COVID-19 do 10 dnů od pozitivního testu, nesměli být v době provedení testu hospitalizováni a pozitivní test musel být proveden nejvýše 10 dnů před preskripcí hodnoceného antivirotika. Vytvořeny byly 2 kohorty s odpovídajícím propensity score. V jedné byli pacienti s nirmatrelvirem/ritonavirem, ve druhé infikovaní bez této léčby. Primárním sledovaným parametrem byla hospitalizace z jakýchkoliv příčin během 28 dní.

Rozhodnutí o preskripci nirmatrelviru/ritonaviru v běžné praxi vycházelo z klinických doporučení amerického Národního zdravotního ústavu (NIH). Léčba byla podávána v dávce 300 mg nirmatrelviru (150 mg u pacientů se středně těžkým renálním selháním) a 100 mg ritonaviru 2× denně po dobu 5 dnů.

Kritéria pro zařazení splňovalo 21 493 jedinců, jednotlivé kohorty s odpovídajícím propensity score pak tvořilo 7168 jedinců léčených nirmatrelvirem/ritonavirem a 9361 bez antivirové léčby. Pacienti starší 65 let byli zastoupeni 32 % v kohortě s nirmatrelvirem/ritonavirem a 21 % v kohortě bez léčby, obézních bylo 27 %, resp. 19 % a nejméně 2 komorbidity mělo 31 %, resp. 21 % probandů v těchto kohortách.

Výsledná zjištění

Pacienti s nirmatrelvirem/ritonavirem měli o 55 % nižší riziko hospitalizace během 28 dnů (0,9 % s tímto antivirotikem vs. 1,4 % bez antivirové léčby; upravený poměr šancí [OR] 0,45; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,33–0,62; p < 0,0001).

Léčba nirmatrelvirem/ritonavirem také byla spojená s nižší nutností návštěvy pohotovosti (3,9 vs. 4,7 %; upravený OR 0,74; 95% CI 0,63–0,87; p = 0,0002).

V neposlední řadě došlo k významnému snížení 28denní mortality (< 0,1 vs. 0,2 %; upravený OR 0,15; 95% CI 0,03–0,50; p = 0,0010) 

Závěr

Podle současných standardů je nirmatrelvir/ritonavir doporučen k ambulantní léčbě pacientů s mírným/středně těžkým průběhem COVID-19 s vysokým rizikem hospitalizace nebo úmrtí. Tato nová práce přináší data z reálné praxe v USA, která rozšiřují důkazy o přínosu antivirové léčby i v éře převažujících subvariant BA.4 a BA.5 SARS-CoV-2, a to rovněž u očkovaných jedinců a osob starších 65 let.

(zza)

Zdroj: Aggarwal N. R., Molina K. C., Beaty L. E. et al. Real-world use of nirmatrelvir-ritonavir in outpatients with COVID-19 during the era of omicron variants including BA.4 and BA.5 in Colorado, USA: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis 2023 Jun; 23 (6): 696−705, doi: 10.1016/S1473-3099(23)00011-7.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se