Může hyperbarická oxygenoterapie pomoci při léčbě diabetické nohy?

26. 5. 2013

Převládá názor, že hyperbarická oxygenoterapie (HBO) je účinným prostředkem v léčbě chronických ulcerací. Studie čínských vědců se rozhodla ověřit její dlouhodobý přínos v souvislosti s oxidativním stresem, jejž v ráně způsobuje.

Jednalo o prospektivní, randomizovanou a placebem kontrolovanou studii. Sledovala 36 pacientů se syndromem diabetické nohy (věkový průměr 60,08 ± 5,97 roku; DM 2. typu u 86,1 % zúčastněných, průměrná délka trvání DM 16,4 ± 11,3 roku). Velikost defektů dosahovala III. stupně dle Wagnerovy klasifikace u 47,2 % zúčastněných.

Vědci vytvořili 2 skupiny pacientů, kdy každá čítala 18 subjektů. Obě skupiny pacientů podstoupily standardní terapii (odlehčení, vyčistění rány a kontroly glykémie). Druhé skupině byla navíc aplikována HBO (2× denně v délce 90 minut, 2,5 atmosféry) v intenzitě 5 dnů v týdnu po dobu 14 dnů. 1., 7. a 14. den studie se měřila transkutánní tenze O2 (TcPo2) a velikost defektů. Měřítkem oxidativního stresu byly hladiny malondialdehydu (MDA) a antioxidačních enzymů (superoxiddismutázy [SOD], katalázy [CAT] a glutathionperoxidázy [GPx]) v tkáních defektu.

Ve srovnání s výchozím stavem stoupla TcPo2 po týdnu (477,8 ± 118,2 mmHg vs. 37,06 ± 5,23 mmHg, p < 0,01) i po 14 dnech aplikace HBO (501,1 ± 137,7 mmHg vs. 35,61 ± 4,85 mmHg, p < 0,01). Velikost defektů se výrazněji redukovala u HBO skupiny (42,4 % ± 20,0 % vs. 18,1 % ± 6,5 %, p < 0,05). Avšak hladiny MDA, SOD a CAT na konci pokusu (14. den) u HBO skupiny ve srovnání se skupinou kontrolní signifikantně vzrostly (p < 0,05).

Závěrem studie je fakt, že HBO inicializuje léčbu chronických ulcerací. Při dlouhodobé aplikaci však hojivý účinek vlivem oxidativního stresu pravděpodobně poklesne. Pro potvrzení domněnky je však nezbytný další výzkum.

(msd)

Zdroj: Chen X. et al. A prospective, randomized, controlled study of hyperbaric oxygen therapy: effects on healing and oxidative stress of ulcer tissue in patients with a diabetic foot ulcer. Ostomy Wound Management. 2013 Mar; 59 (3): 18–24.Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se