Možnosti využití přípravku ImunoBran MGN-3 jako intenzivního imunomodulátoru u vrcholových sportovců

14. 11. 2022

Vrcholoví sportovci s opakovanou déletrvající zátěží vysoké intenzity jsou více ohrožení opakujícími se infekty, chronickým únavovým syndromem i zvýšeným výskytem úrazů. Těmto nepříznivým následkům lze předcházet mimo jiné zavedením preventivních opatření v režimu sportovce a podáváním imunomodulačních doplňků stravy. Vhodným přípravkem v této indikaci může být ImunoBran MGN-3.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Změny imunologických parametrů při intenzivní zátěži

Reakce organismu na vrcholový výkon u profesionálních sportovců je komplexní děj, který vede k vyčerpání organismu a orgánových systémů. V oblasti imunitního systému je popisován imunosupresivní účinek prodlouženého a intenzivního tréninku. Jedná se o více než 8 tréninků týdně i ve 2 fázích denně, kdy je součástí tréninku intenzita zátěže velkých svalových skupin > 80 % maximální spotřeby kyslíku. Bylo prokázáno, že při takovéto intenzivní fyzické zátěži dochází ke snížení schopnosti imunitního systému reagovat vůči antigenům (cizím látkám) a tvořit protilátky k eliminaci vlivu těchto antigenů.

Změny imunologických parametrů vysvětlujeme několika faktory. Reakce imunitního systému je podobná jako u septického stavu nebo traumatického poškození organismu. Vlivy intenzivního tréninku s kumulací zátěže, kdy dostatečně neproběhne regenerace, způsobují lokální poškození svalů s aktivací hormonálních a neuroendokrinních systémů. V literatuře byla popsána zvýšená apoptóza (buněčná smrt) lymfocytů po opakované fyzické námaze vyšší intenzity. Reakcí na tuto skutečnost je zvýšení hladin interleukinů a cytokinů. Nastává zvýšená exprese adhezivních molekul, uvolňování kyslíkových radikálů a celková reakce organismu, která vede k regulaci imunitního systému prostřednictvím mediátorů stresové reakce.

V mnoha pracích bylo popsáno, že intenzivní dlouhodobý trénink může způsobit imunosupresi a snížit obranyschopnost jedince vůči zevním vlivům včetně infekcí. Po akutním intenzivním fyzickém stresu se vyvíjí přechodná imunosuprese se sníženým počtem lymfocytů a snížením jejich funkce. Při nedostatečné regeneraci a výše popsané imunosupresi hovoříme o překrývání imunosupresních oken, což vede k poklesu imunitní odolnosti organismu. Dochází ke snížení počtu cytotoxických T lymfocytů a NK buněk podílejících se na reakci organismu například na infekční agens. Tento jev byl popsán u maratonců, cyklistů a dalších sportovců s opakovanou déletrvající zátěží vysoké intenzity.

Jednoznačně bylo prokázáno, že vrcholoví sportovci jsou více ohrožení opakujícími se infekty horních cest dýchacích, virovými infekcemi (CMV, EBV, herpes, COVID-19...) s daleko vyšší četností postvirového chronického únavového syndromu, zvýšeným výskytem úrazů a vzniku nádorového bujení, s nutností následného ukončení sportovní činnosti. Těmto nepříznivým následkům můžeme předcházet zavedením preventivních opatření v režimu sportovce a podáváním imunomodulačních doplňků stravy.

   

ImunoBran MGN-3 a poznatky z klinického výzkumu

Jedním z nejmocnějších imunomodulátorů, jež jsou v poslední době zkoumány a zaváděny do praxe, je ImunoBran MGN-3. Jedná se o směs hemicelulózových sloučenin – arabinoxylan. V evidence-based výzkumech bylo zjištěno, že působí na zvyšování tělesné produkce přirozených cytokinů, které přímo pomáhají ničit zvrácené buňky a viry a současně zvyšují aktivitu lymfocytů – B buněk, T buněk, a především NK buněk (přirozených zabíječů), čímž stimulují imunitní systém. Většina studií věnovaných přípravku ImunoBran MGN-3 prokázala, že dokáže zvýšit zpomalenou aktivitu NK buněk o ≥ 300 %. Tento efekt při jeho užívání má potenciál zvýšit šanci a rychlost uzdravení. Byl prokázán ve studiích s imunosuprimovanými pacienty s onkologickým onemocněním, u seniorů, při léčbě bakteriálních infekcí, zánětlivých stavů a také u pacientů s alergickými projevy. Přípravek navíc pomáhá redukovat i symptomy alergií.

Na základě studia těchto závěrů jsme se rozhodli využít ImunoBran MGN-3 k urychlení terapie imunosuprimovaných vrcholových sportovců při projevech akutních infekčních onemocnění, ale i v rámci preventivní imunomodulace užíváním bazální dávky.

   

Příklady z praxe

Podpora terapie akutních virových i bakteriálních infekcí

V průběhu 3 let jsme doporučili užívání ImunoBran MGN-3 celkem u 45 vrcholových sportovců s akutním infektem: 5 bakteriálních infekcí, 29 těžších viróz a chřipek s horečkou > 38 °C a kašlem s výraznou bolestí svalů a kloubů, 11 EBV a CMV infekcí. Dávkování první 3 dny činilo 3 g, s postupným snižováním dávky na 2–1 g a celkovou dobou užívání 14–21 dní, dle klinického obrazu. U infekcí EBV a CMV dávkování od 3 g, s postupným snižováním na 1 g denně po dobu 6 týdnů.

Při zhodnocení průběhu onemocnění došlo u cca 95 % nemocných k rychlejšímu průběhu stabilizace onemocnění, kdy již okolo 3. dne byli bez teplot, svalové bolesti a únavy. Po návratu do tréninku u nich nenastaly reinfekce. U chřipek a bakteriálních infektů účastníci popisovali návrat do plného tréninku již po 3 týdnech, a to bez únavy a svalových vyčerpání, včetně dobré funkce dýchacích svalů a dýchacího systému jako celku. U infekcí EBV a CMV to bylo po 6–8 týdnech bez subjektivního i objektivního pocitu únavy a bez obrazu chronického únavového syndromu.

Podpora dlouhodobé aktivace imunity

Po dobu 3 let jsme nastavili program podpory imunity u 90 vrcholových sportovců, který spočíval v preventivním podávání 600 mg ImunoBran MGN-3 denně v kombinaci s kolostrem Symbiotics v doporučené denní dávce během 5 měsíců od října do konce února následujícího roku. V dotazníku sportovci popsali subjektivní pocity při užívání doplňků a dále jsme posuzovali četnost a průběh infekčních onemocnění v roce užívání doplňků a 2 roky před tím.

Obdrželi jsme 30 vyplněných dotazníků s výsledkem výrazného snížení četnosti onemocnění v roce užívání doplňků pro imunomodulaci. Konkrétně u bakteriálních infekcí léčených antibiotiky z 20 případů na 7 a u virových infekcí z 60–65 na 18, což je velmi významné snížení počtu onemocnění. Navíc u prodělaných onemocnění sportovci udávali lehčí průběh a dřívější stabilizaci.

   

Závěr

Závěrem lze zhodnotit významný přínos užívání přípravku ImunoBran MGN-3 pro výrazné zvýšení imunity u imunosuprimovaných sportovců, kteří v anamnéze v průměru uváděli 1 bakteriální onemocnění léčené antibiotiky a 2 virová onemocnění ročně před užíváním imunomodulace. Zavedení imunomodulační terapie se projevilo ve dřívější stabilizaci akutních onemocnění a ve významném snížení jejich četnosti při užívání imunomodulačních doplňků. Můžeme proto jednoznačně doporučit Imunobran MGN-3 jako velmi účinnou imunomodulační terapii právě u vrcholových sportovců.

    

MUDr. Miloš Matouš
Zdravý sport, z. s., Medical Centrum Inmotion

   

Literatura:
1. Bergendiová K., Ferenčík M., Tibenská E., Kovács L. Vplyv športovej záťaže na imunitný systém. Česko-slovenská pediatrie 2000; 7: 442–447. Dostupné na: www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2000-7/vplyv-sportovej-zataze-na-imunitny-system-26785
2. Bergendiová K., Tibenská E., Majtan J. Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) supplementation, cellular immune response and respiratory tract infections in athletes. 2011; 111 (9): 2033–2040, doi: 10.1007/s00421-011-1837-z.
3. Elsaid A. F., Agrawal S., Agrawal A., Ghoneum M. Dietary supplementation with Biobran/MGN-3 increases innate resistance and reduces the incidence of influenza-like illnesses in elderly subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot clinical trial. Nutrients 2021 Nov 19; 13 (11): 4133, doi: 10.3390/nu13114133.
4. Elsaid A. F., Shaheen M., Ghoneum M. Biobran/MGN-3, an arabinoxylan rice bran, enhances NK cell activity in geriatric subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Exp Ther Med 2018; 15 (3): 2313–2320, doi: 10.3892/etm.2018.5713.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se