Moderní způsob katetrizace a endoskopie v urologii

29. 11. 2021

Katetrizace je velmi důležitým a diskutovaným tématem v rutinní klinické praxi, která se týká nejen oblasti urologie, ale i řady dalších medicínských oborů. Navzdory této skutečnosti však často chybí systematické strukturované školení zdravotnického personálu, jehož cílem je maximalizovat efektivitu zákroku a snížit riziko případných komplikací. Nezbytnou součástí moderního způsobu katetrizace je podle aktuálně platných guidelines dodržování aseptických procedur a využití specializovaných pomůcek, například v podobě sterilních lubrikačních gelů řady Cathejell.

Moderní transuretrální katetrizace? Bez bolesti, bez traumatu, bez infekce

Transuretrální katetrizace močového měchýře představuje zákrok spočívající v zavedení močového katétru skrze uretru do močového měchýře za účelem diagnostiky nebo terapie. V roce 2019 byla publikována doporučení pro správný způsob katetrizace prezidentem Rakouské asociace pro urologii a andrologii profesorem Hansem Christopherem Klinglerem.

Ačkoliv je transuretrální katetrizace močového měchýře rutinně prováděným výkonem, při nesprávné indikaci nebo provedení může být spojena s řadou komplikací. Patří mezi ně infekce močového traktu v podobě uretritidy, cystitidy, pyelonefritidy, ale také prostatitidy a epididymitidy. Další komplikaci představuje meatální eroze a následný rozvoj uretrální striktury při mechanické iritaci uretry z důvodu rozvoje uretritidy. V neposlední řadě může být výkon komplikován iatrogenní hematurií a bolestmi při zavádění katétru.

Cílem moderního způsobu katetrizace je zavedení močového katétru bez jakéhokoliv traumatu uretry, bez bolesti a s minimálním rizikem iatrogenní infekce. Za tímto účelem se ke katetrizaci používají přípravky obsahující lokální anestetika a antiseptika, mezi něž nejčastěji patří lidokain a chlorhexidin.

Borchová et al. například publikovali studii, ve které srovnávali bolestivost zavedení katétru u mužů podstupujících cystoskopii flexibilním cystoskopem při použití čistého gelu a gelu s lokálním anestetikem. Použití gelu s lokálním anestetikem vedlo k signifikantnímu snížení skóre bolesti o 39,5 % v porovnání s čistým gelem (p < 0,001).

Doporučení pro maximální efektivitu a snížení rizik

Zásadní opatření pro maximalizaci efektivity a snížení rizika případných komplikací představují alespoň aseptické, ideálně pak sterilní podmínky zavedení katétru a řádné informování pacienta o podstatě a průběhu výkonu. V tomto ohledu je nezbytné sdělit, že výkon může být sice nepříjemný, ale neměl by být spojen s významnou bolestí.

Před výkonem je nutné získat informace o případných alergiích pacienta, protože moderní přípravky obsahují lokální anestetika (nejčastěji lidokain) a také antiseptika (například chlorhexidin). Další důležitou informací před samotným provedením výkonu je anamnéza onemocnění a operací v oblasti dolních močových cest, například v podobě striktury nebo benigní hyperplazie prostaty a případné předchozí katetrizace.

Lubrikační gel se podle současných doporučení instiluje přímo do uretry po nezbytné dezinfekci vnější části močové trubice a přilehlého okolí, nikoliv na povrch katétru, a to kvůli lepšímu klouzání katétru v uretře a snížení bolestivosti procedury. Současně je potřeba zvolit vhodné množství aplikovaného gelu s ohledem na objem uretry. Obecně se u žen doporučuje instilace 8,5 gramu gelu a u mužů 12,5 g. V případě očekávaných obtíží při katetrizaci, tedy například při benigní hyperplazii prostaty, je možné aplikovat před katetrizací druhou dávku gelu ve stejném množství k „rozvinutí“ uretry a usnadnění vstupu lubrikujícího gelu do prostatické části uretry skrze svěrač.

Po aplikaci gelu by se mělo vyčkat 3–5 minut před zavedením katétru kvůli nástupu dostatečného účinku lokálního anestetika. Důležitá je také volba materiálu (preferenčně silikonové katétry), typu (u mužů Tiemann, u žen Nelaton) a vhodné tloušťky (u žen obvykle v rozmezí 12–14 Ch, u mužů 14–18 Ch). Domněnku, že silný katétr utěsňuje močový měchýř a zabraňuje obtékání katétru, označuje profesor Klingler ve svých doporučeních za mýtus.

Kromě volby vhodného katétru je zásadní také výběr lubrikantu, který by měl splňovat několik základních kritérií. Patří mezi ně sterilita, rozpustnost ve vodě, bezbarvost a čirost umožňující bezproblémovou orientaci při endoskopickém vyšetření. Mezi další vhodné vlastnosti patří přítomnost lokálního anestetika a antiseptika v gelu.

Tyto podmínky splňuje například lubrikační gel Cathejell Lidocain C, který v 1 gramu gelu obsahuje 20 mg lidokainu a 0,5 mg chlorhexidinu. Mezi další vhodné gely patří Cathejell Lidocain (obsahující pouze anestetikum), Cathejell C (obsahující pouze antiseptikum) a Cathejell Mono (obsahující pouze lubrikační gel). Tyto gely lze využít v případě hypersenzitivity na některou ze složek, poslední zmíněný pak i u dětí mladších 2 let.

Benefity přípravků řady Cathejell

Přípravek Cathejell Lidocain C obsahuje čirý gel založený kombinaci glycerolu a hydroxyethylcelulózy s lokálním anestetikem lidokainem a antiseptikem chlorhexidinem. Chlorhexidin je dlouhodobě užívaným antiseptikem, které americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil již v roce 1976 pro topickou profylaxi a léčbu infekcí. Jeho výhodou je širokospektrální baktericidní účinek na téměř všechny typy nozokomiálních infekcí. Přípravek neobsahuje žádné parabeny, latex ani polyvinylchlorid.

Sterilita přípravku je zajištěna parní sterilizací při 121 °C. Tento způsob sterilizace se jeví jako nejvíce šetrný vzhledem k jednotlivým složkám lubrikačního přípravku. Steinerová-Reischützová et al. publikovali studii, ve které srovnávali vliv jednotlivých typů sterilizace na složení přípravků Cathejell. Při parní sterilizaci nebyla pozorována větší degradace jednotlivých složek přípravku. Naopak v případě vystavení radiačnímu záření byl zaznamenán výrazný pokles množství lidokainu a chlorhexidinu v přípravku.

V neposlední řadě představuje zásadní benefit přípravků řady Cathejell aplikace jednou rukou pomocí unikátního designu harmonikové stříkačky. Lubrikační gely řady Cathejell jsou aplikovány v souladu s recentním doporučením, pro muže je určeno balení s obsahem 12,5 gramu gelu, pro ženy a děti balení 8,5 g.

Pro maximální úlevu od bolesti je vhodné gel aplikovat 5–10 minut před zavedením katétru, nicméně ve studii, kterou publikovali Panach-Navarrete et al., nebyl prokázán signifikantní rozdíl v bolestivosti procedury při neprodleném zavedení a po vyčkání doby 5 minut od aplikace gelu. Oba způsoby byly pacienty velmi dobře tolerovány a spojené s nízkou bolestivostí a nízkým stupněm dyskomfortu.

Závěr

Transuretrální katetrizace je rutinně prováděným výkonem za účelem diagnostiky nebo terapie, a to nejen v oboru urologie, ale i v řadě dalších medicínských oborů. Podle současných doporučení je pro maximalizaci efektivity a snížení rizika komplikací této procedury nutné dodržovat několik základních opatření. Kromě volby vhodného katétru je zásadní také výběr lubrikantu, přičemž mezi často používané a doporučované patří lubrikanty Cathejell, jež jsou dostupné v několika formách.

(holi)

Zdroje:
1. Klingler H. C. Guideline Transurethral Bladder Catheterisation. Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie, 2019. Dostupné na: http://preview.vermed.at/files/attachments/19269/604619_Guideline-Transurethral-Bladder_Catheterisation.pdf
2. Borch M., Scosyrev E., Baron B. et al. A randomized trial of 2% lidocaine gel versus plain lubricating gel for minimizing pain in men undergoing flexible cystoscopy. Urol Nurs 2013; 33 (4): 187–193.
3. Steiner-Reischütz N., Pyerin M., Kanakaki C. et al. Evaluating the impact of sterilization on gel formulations. Pharmaceutical Technology 2018; 42 (4): 40–46.
4. Panach-Navarrete J., Martínez-Jabaloyas J. M. Is a retention time after the instillation of anesthetic lubricant necessary when performing male flexible cystoscopy? J Endourol 2015; 29 (2): 223–225, doi: 10.1089/end.2014.0430.
5. Cathejell Lidocain C. Sterilní lubrikační gel. Příbalová informace. Dostupné na: www.naseprirodnilekarna.cz/_files/200000090-d6339d633b/GI%20CATHEJELL%20LC%20ENCSHUSK%20106058-3%20(1).pdf?ph=65ab829e53

Komerční prezentace pro odborníky

Zdravotnický prostředek. Před použitím čtěte návod k použití. CE 0124Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se