Levandulová silice jako efektivní a šetrná modalita v léčbě úzkosti

22. 6. 2020

Zklidňující účinky levandule jsou známé z tradiční medicíny. Nyní však byly zkušenosti našich babiček potvrzeny i klinickými studiemi zpracovanými v metaanalýze publikované v časopisu Scientific Reports.

Úzkostné poruchy patří k nejběžnějším psychiatrickým potížím, navíc se u nich velmi často objevují další komorbidity nebo jsou symptomem jiné psychiatrické poruchy. Jde o chronické potíže, se kterými se pacienti mnohokrát potýkají řadu let, i když současné terapeutické postupy vedou u mnoha z nich k úplnému vyléčení. Navíc se ukazuje, že přínos farmakoterapie předčí pozitivní účinky psychoterapie, což na farmakoterapii klade zvýšené nároky. Jako další terapeutickou možnost lze v tomto kontextu zvážit také fytoterapii.

Účinné složky Silexanu

Silexan je standardizovaný esenciální olej získaný destilací z Lavandula angustifolia. Obsahuje terpenické složky, především linalool a linalyl acetát, dále lavandulol a jeho acetátový ester, borneol, cineol (eukalyptol) a kafr. Studie ukázaly, že linalool ulevil osobám, u kterých byl experimentálně vyvolán stres. Zdá se, že jeho působení na centrální nervovou soustavu (CNS) je zprostředkováno inhibicí napěťově řízených vápníkových kanálů. Jiná studie odhalila u levandulového esenciálního oleje afinitu k receptorům NMDA a SERT, ke kterému se však vázal pouze linalool. Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, v rámci níž byly zdravé osoby vyšetřeny pomocí pozitronové emisní tomografie, pozorovala vliv Silexanu na serotoninergní receptory 5-HT1A.

Systematický přehled

Primárně autoři provedli systematický přehled na základě 5 klinických studií s celkem 524 účastníky užívajícími Silexan v síle 80 mg denně a 121 účastníky dostávajícími Silexan v dávce 160 mg denně. V souladu s doporučeními PRISMA byla zpracovaná síťová (network) metaanalýza. Dala si za úkol odhadnout význam anxiolytického působení kapslí s obsahem Silexanu ve srovnání s jinými používanými látkami: paroxetinem 20 mg/den, lorazepamem 0,5 mg/den nebo placebem. Kromě toho autoři sledovali také bezpečnost Silexanu.

Hlavním sledovaným parametrem byly změny na Hamiltonově škále úzkosti (HAMA). Pro odhad efektu léčby byly spočítány vážené rozdíly průměrů (WMD). Následně byla sestavena tabulka účinnosti vzájemně srovnávající všechny sledované terapeutické modality.

Výsledky

Ukázalo se, že užívání 160 mg Silexanu vedlo k výraznějšímu poklesu ve skóre HAMA (WMD −1,14; 95% interval spolehlivosti [CI] −1,10 až 3,39) než užívání 80 mg Silexanu, placeba [WMD −2,20; 95%CI −4,64 až 0,24) nebo paroxetinu (WMD −1,24; 95% CI −5,34 až 2,85). Efekt užívání 80 mg Silexanu byl srovnatelný s efektem paroxetinu. Naopak nebylo pozorováno žádné zlepšení skóre HAMA u pacientů užívajících lorazepam (ve srovnání s ostatními komparátory včetně placeba).

Mezi nejčastější nežádoucí příhody, které by bylo možno připsat léčbě Silexanem, patřily říhání a dále pak jen v ojedinělých případech jiné gastrointestinální projevy jako nauzea, levandulový odér z úst nebo průjem. Nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody.

Shrnutí a závěr

Silexan v dávkování 160 mg se vzhledem k významnému poklesu skóre HAMA ve srovnání s ostatními komparátory jeví jako velmi efektivní možnost léčby úzkostných pacientů. Případné gastrointestinální nežádoucí účinky Silexanu byly pacienty tolerovány. V České republice je tato levandulová silice dostupná v léčivém přípravku Lavekan 80 mg.

(mir)

Zdroj: Yap W. S., Dolzhenko A. V., Jalal Z. et al. Efficacy and safety of lavender essential oil (Silexan) capsules among patients suffering from anxiety disorders: a network meta-analysis. Sci Rep 2019; 9: 18042, doi: 10.1038/s41598-019-54529-9.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

úzkostné poruchy patří k nejběžnějším psychiatrickým potížím. Ukazuje se přitom, že přínos farmakoterapie předčí pozitivní účinky psychoterapie, což přivádí naši pozornost také k šetrnější možnosti − fytoterapii. Silexan je standardizovaný esenciální olej získaný destilací z Lavandula angustifolia. Obsahuje terpenické složky, především linalool, který působí anxiolyticky ovlivněním mnoha receptorů v CNS. Užívání 160mg kapslí se Silexanem vedlo k výraznějšímu zmírnění úzkosti, než jakého dosáhly paroxetin, lorazepam či placebo.Štítky
Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se