Léčba rakoviny prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory – everolimus a exemestan

31. 12. 2013

Pro pacientky s rakovinou prsu, jejichž onemocnění relabovalo či progredovalo při léčbě nesteroidními inhibitory aromatázy (NSAI), bylo potřeba najít jinou možnost léčby. Studie BOLERO-2 (Breast Cancer Trials of EveROlismus-2) nabízí právě těmto pacientkám novou alternativu léčby.

Ve třetí fázi této studie byla porovnána terapie everolimem (10 mg/den) a exemestanem (25 mg/den) s léčbou placebem a exemestanem (25 mg/den). Jednalo se o dvojitě zaslepenou randomizovanou studii, jež se soustředila na postmenopauzální ženy s pokročilou rakovinou prsu s potvrzenou pozitivitou hormonálních receptorů (HR+), u nichž došlo k rekurenci či progresi v průběhu léčby či po ní nesteroidními inhibitory aromatázy. Primárním cílem studie bylo stanovení přežití bez progrese (PFS), dále bylo zkoumáno celkové přežití, podíl odpovědí na léčbu a klinické benefity. Hodnocení bylo prováděno léčebným klinickým centrem a dále nezávislým radiologickým centrem.

Výsledky studie, jejíž střední doba sledování byla 18 měsíců, ukázaly, že PFS trvala u kombinace everolimus + exemestan znatelně déle než u placeba + exemestanu (dle klinického centra: 7,8 měsíce oproti 3,2 měsíce, HR 0,45 a p < 0,0001; dle nezávislého radiologického centra: 11,0 oproti 4,1, HR 0,38 a p < 0,0001), a to v rámci celé populace a také v předdefinovaných podskupinách, které zahrnovaly pacientky s viscerálními metastázami či pacientky s rekurencí v průběhu 12 měsíců po absolvování adjuvantní léčby.

Incidence a závažnost nežádoucích účinků byly obdobné těm, které se objevovaly v jiných studiích s everolimem. Mezi nejčastější patřily stomatitida, vyrážka, únava, průjem, snížená chuť k jídlu a úbytek na váze.

Přidání everolimu k exemestanu znatelně prodloužilo PFS u pacientek s HR+ pokročilou rakovinou prsu s rekurencí či progresí onemocnění, které následovalo předchozí léčbu NSAIs.

(boba)

Zdroj: Yardley D. A., et al. Everolimus Plus Exemestane in Postmenopausal Patients with HR(+) Breast Cancer: BOLERO-2 Final Progression-Free Survival Analysis. Advances in Therapy. 2013 Oct; 30 (10): 870–84.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se