Kuriózní projev mozkového infarktu − kazuistika

12. 4. 2016

Před pár týdny byl publikován případ muže, který navštívil lékaře, protože po jeho boku chodil pes. Nesmějte se. Ten člověk byl skutečně nemocný.

74letý Brit si stěžoval lékaři, že vidí psa, který stojí po jeho pravém boku. Jednalo se o psy různých ras, velikostí a barev. Někdy se mu také zdálo, že k němu zezadu přichází jakási žena. Tyto halucinace se odehrávaly při plném vědomí a pacienta velmi stresovaly. V osobní anamnéze nebyla psychotická porucha ani abúzus drog. Byla tam ovšem epizoda infekční endokarditidy aortální chlopně, která byla úspěšně vyléčena.

Neurologické vyšetření ukázalo izolovanou pravou dolní kvadrantopsii. Halucinace byly viděny pouze v tomto kvadrantu, kde došlo k výpadku zraku. Bolest hlavy nebyla přítomná, pacient byl při plném vědomí a nic nenasvědčovalo ani aktuální přítomnosti psychózy nebo vlivu psychotropní látky. Vyšetření jeho duševního stavu vykázalo normální výsledek.

CT hlavy potvrdilo infarkt levého okcipitálního laloku souhlasící s klinickými příznaky. Jeho etiologie byla přisouzena septickému embolu z aortální chlopně. Oční choroba nebyla prokázána.

Důvod obtíží byl pacientovi vysvětlen, ten jej akceptoval a uklidnil se. Halucinace trvají, ale vzhledem k odstranění obav již nepůsobí žádné obtíže. Žádná další léčebná opatření nebyla nutná.

Syndrom Charlese Bonneta

Syndrom Charlese Bonneta (CBS) je charakterizován přítomností stereotypických vizuálních halucinací v nepřítomnosti psychotické poruchy. Byl rozsáhle popsán u pacientů s očními chorobami, nejvíce u makulární degenerace, diabetické retinopatie, katarakty a glaukomu. Porušení zrakových drah následkem neurologického onemocnění je také považováno za prekurzor CBS.

Obsah halucinací při tomto syndromu je variabilní: typicky jsou to osoby, zvířata nebo geometrické tvary. Prevalence CBS se pohybuje v rozmezí 10−60 % u pacientů se zrakovým postižením, ale může být i vyšší, protože další postižené osoby mohou tyto obtíže disimulovat − většinou právě z obavy, že jejich podkladem je psychiatrické onemocnění.

Vysvětlení tohoto jevu nabízí mnoho teorií, ale nejjednodušší a nejpravděpodobnější se zdá ta, podle které je důsledkem zvýšené dráždivosti vizuálního kortexu po redukci stimulace zrakem; je to tedy obdoba fantomové bolesti u amputované končetiny.

(pez)

Zdroj: Gulsin G. S., Gali S., Patel P., Gupta P. The curious case of an invisible dog: a patient with non-psychiatric visual hallucinations. Oxf Med Case Reports 2016; 1: 9−11; doi: 10.1093/omcr/omv073.


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se