Jak správně diagnostikovat depresi v ordinaci praktického lékaře

22. 11. 2017

Praktický lékař doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., se ve své přednášce na XXXVI. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP konané ve dnech 8.–11. 11. 2017 ve Zlíně zaměřil na téma diagnostiky deprese v praxi praktického lékaře. Zároveň představil internetový projekt www.rozpoznejtedepresi.cz.

Praktický lékař doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., se ve své přednášce na XXXVI. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP konané ve dnech 8.–11. 11. 2017 ve Zlíně zaměřil na téma diagnostiky deprese v praxi praktického lékaře. Zároveň představil internetový projekt www.rozpoznejtedepresi.cz.

Deprese je nemoc vyžadující léčbu

Pacienti s depresí běžně navštěvují ordinace praktických lékařů a praktici by s nimi tedy měli umět pracovat. Depresi nelze zaměňovat za smutnou či špatnou náladu; jedná se o nemoc, která může mít na pacienty řadu dopadů. Celosvětově trpí depresí přibližně 300 milionů lidí, v České republice se depresivní syndrom vyskytuje u 16 % osob. Více pacientů je mezi ženami (prevalence je 2–3× vyšší než u mužů) a vyšší je u nich také celoživotní riziko vzniku deprese (20–25% riziko u žen, 7–12% u mužů).

Otevřenost pacientů z hlediska ochoty hovořit o depresi jak v ordinacích praktických lékařů, tak v odborných ambulancích se u nás zlepšuje a souvisí s úspěšnými snahami o destigmatizaci psychiatrických onemocnění. Neléčená nebo nepoznaná deprese představuje ekonomickou i organizační zátěž pro pacienty i zdravotnický systém.

Doporučení k diagnostice deprese

Základem diagnostiky v ordinaci praktického lékaře by měl být strukturovaný pohovor, na který je nutno vyhradit dostatek času, dále pozorování pacienta (mimika, psychomotorické tempo, emoční reaktivita) a samozřejmě somatické vyšetření. Lékaři mohou využívat i pomocné vyšetřovací metody v podobě různých psychiatrických škál. Praktičtí lékaři se mohou u svých pacientů setkat s depresemi různého typu jak podle příčiny (např. primární, sekundární, reaktivní), tak podle intenzity či délky trvání. Klíčovým faktorem je ve všech případech neobávat se diagnostiky a zvolit vhodnou terapii.

Pacient může zůstat v péči praktického lékaře

Léčba mírné či středně intenzivní deprese může úspěšně probíhat pod dohledem praktického lékaře a pacienta není nutné předávat do péče psychiatra. Někteří pacienti si výslovně přejí zůstat v péči svého praktika a lékař by měl toto přání respektovat. Naopak pokud má nemocný těžkou depresivní epizodu, bipolární poruchu nebo lékař při léčbě deprese zaznamená farmakorezistenci, je vhodné zvolit léčbu u specialisty − psychiatra.

Internetový projekt napomáhá edukaci

Pro praktické lékaře, které téma deprese zajímá víc, vznikl edukační on-line projekt Rozpoznejte depresi (www.rozpoznejtedepresi.cz). Najdou zde informace o diagnostice a léčbě deprese, které jim mohou sloužit jako manuál v jejich každodenní praxi. Hlavními garanty projektu jsou prof. MUDr. Eva Češková, CSc. a doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

inzerce:

V listopadu 2017 byla spuštěna další část webového portálu s názvem Deprese do hloubky (www.depresedohloubky.cz), která bude přístupná jen pro registrované uživatele. Cílem tohoto projektu je poskytnout rozšířené a kvalitní informace o depresi, diagnostických metodách i možnostech terapie pomocí antidepresiv. Údaje na portálu se budou postupně rozšiřovat, aktualizovat a k dispozici budou záznamy z přednášek, kazuistiky, pozvánky na workshopy nebo možnost on-line konzultace s psychiatrem.

(pak)Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se