Jak může nefrolog přispět ke zlepšení prognózy pacientů s Fabryho chorobou?

4. 6. 2024

Jak mohou nefrologové přispět k odhalení Fabryho choroby u svých pacientů? Při kterých symptomech bychom měli zbystřit a kdy „Fabryho“ zařadit do své diferenciálně diagnostické rozvahy? Jaká rizika s sebou nese pozdní stanovení diagnózy a zahájení léčby? A jaký nejjednodušší postup zvolit, abychom své podezření potvrdili, či vyloučili? O tom všem hovoříme s MUDr. Gabrielou Dostálovou, Ph.D., z Centra pro Fabryho chorobu při 2. interní klinice – klinice kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Jakým způsobem mohou nefrologové u svých pacientů nejsnadněji odhalit Fabryho chorobu a jak postupovat při pozitivním nálezu?

Nejdůležitější je na tuto chorobu vůbec pomyslet. Pokud se jedná o pacienta s časnou mikroalbuminurií, proteinurií s výskytem kožních červenofialových angiokeratomů, případně – v kombinaci s dispenzarizací u kardiologa – o nemocné s hypertrofickou kardiomyopatií nebo již po cévní mozkové příhodě, pak jsou to jistě adepti k vyšetření a vyloučení Fabryho choroby metodou suché krevní kapky.

Co může odhalit sám nefrolog?

Pacienti s Fabryho chorobou mají obvykle z důvodu autonomní dysfunkce snížený krevní tlak, při progresi chronického onemocnění ledvin (CKD) ovšem krevní tlak stoupá. Při ultrazvukovém vyšetření ledvin mohou být zjištěny renální cysty, zejména v parapelvické oblasti. Při vyšetření moči lze zachytit hematurii, mikroskopické vyšetření moči může ukázat podocyturii, „maltézské kříže“ a echinocyty.

Glomerulární postižení se v iniciálních fázích projevuje jako hyperfiltrace, která bývá u mladých pacientů s Fabryho chorobou poměrně častá. S progresí choroby se objevuje albuminurie, proteinurie a postupný pokles glomerulární filtrace (GFR). Při postižení podocytů dochází ke glomeruloskleróze, k níž přispívají i poruchy endotelu navozující ischémii. V moči lze také najít globotriaosylceramid (GL-3 či Gb3) a globotriaosylsfingosin (lyso-GL-3 či lyso-Gb3).

Jak Fabryho choroba probíhá a z jakého důvodu může vést k multiorgánovému postižení?

Fabryho choroba je vzácné genetické onemocnění, které je způsobeno nedostatkem nebo absencí enzymu nazývaného alfa-galaktosidáza A (α-GAL A) zodpovědného za štěpení glykosfingolipidu GL-3 v buňkách. Když tento enzym chybí nebo je ho nedostatek, GL-3 se hromadí v různých tkáních a orgánech těla, což má za následek řadu problémů. Tato akumulace může vést k dysfunkci jednotlivých orgánů, respektive následně k multiorgánovému postižení, což může zahrnovat selhání ledvin, kardiovaskulární problémy, potíže se zrakem a neurologické komplikace.

Průběh onemocnění se může lišit od jedince k jedinci, ale obvykle se choroba objevuje ve velmi mladém věku a progreduje postupně. Mezi běžné příznaky patří bolesti v rukou a nohou, problémy s trávením, únava, zhoršení zraku a problémy s ledvinami a srdcem.

Jsou někteří pacienti ve větším riziku? Existují nějaké biomarkery či prediktory špatné prognózy?

Ano, existují určité faktory, které mohou zvýšit riziko závažnějšího průběhu Fabryho choroby a zhoršení prognózy. Patří mezi ně především následující:

 1. Genetická mutace: Některé konkrétní mutace genů mohou být spojené s těžším průběhem onemocnění.
 2. Pohlaví: U mužů je obvykle průběh onemocnění závažnější než u žen. To je způsobeno tím, že muži mají pouze 1 kopii genu spojeného s Fabryho chorobou na svém chromosomu X, zatímco ženy mají 2 kopie (a mohou tak mít vyšší hladiny funkčního enzymu).
 3. Věk nástupu příznaků: Pacienti s raným nástupem příznaků, zejména s výraznými symptomy v dětství, mají obvykle horší prognózu.
 4. Tělesná hmotnost: Některé studie naznačují, že vyšší tělesná hmotnost může být spojená s horší prognózou.
 5. Biomarkery: Existují biomarkery, které mohou souviset se závažností a prognózou Fabryho choroby, včetně hladiny GL-3 v krvi nebo moči, hladiny enzymu α-GAL A a dalších.

Kterých komplikací Fabryho choroby se nejvíce obáváte?

Nejzávažnějšími komplikacemi Fabryho choroby jsou ty, jež souvisejí s postižením orgánů a tkání, které jsou nejvíce ovlivněny akumulací GL-3. Mezi tyto komplikace patří:

 1. Selhání ledvin: Akumulace GL-3 v ledvinách může vést k postupnému poškození funkce ledvin a nakonec k selhání ledvin, což vyžaduje dialýzu nebo transplantaci ledviny.
 2. Srdeční problémy: Akumulace GL-3 v srdci může vést k srdečním problémům, jako je hypertrofie levé srdeční komory, arytmie nebo srdeční selhání.
 3. Neurologické komplikace: Fabryho choroba může také postihovat nervový systém, což může způsobovat neurologické problémy, jakými jsou neuropatie, mozkové příhody nebo epilepsie.
 4. Potíže se zrakem: Akumulace GL-3 může ovlivnit cévy v očích, což může vést k zhoršení zraku a v některých případech k slepotě.
 5. Bolest: Bolest v rukou a nohou je častým příznakem Fabryho choroby a může být velmi obtěžující a omezující.

Tyto komplikace mohou být velmi vážné a mají samozřejmě významný dopad na kvalitu života pacientů s Fabryho chorobou.

Kteří odborníci Fabryho chorobu nejčastěji zachytí a jak dlouho průměrně trvá, než se stanoví správná diagnóza?

Fabryho chorobu nejčastěji zachytí lékaři se specializací v oblasti vnitřního lékařství, genetiky, nefrologie, kardiologie, neurologie a oftalmologie. To jsou obory, které se často zabývají symptomy a komplikacemi spojenými s touto chorobou.

Doba od nástupu příznaků až po stanovení správné diagnózy se může lišit v závislosti na mnoha faktorech:

 1. Závažnost příznaků: U pacientů s výraznými příznaky, jako jsou bolesti v rukách a nohou, problémy s ledvinami nebo srdeční komplikace, může být diagnóza rychlejší.
 2. Četnost kontaktu s lékařem: Pokud pacient vyhledává lékařskou pomoc pravidelně kvůli svým příznakům, může být diagnóza rychlejší než u jedinců, kteří nemají tak zřetelné symptomy, a tím pádem nevyhledávají lékařskou pomoc tak často.
 3. Přístup k diagnostickým testům: V naší zemi již mají lékaři velmi dobrý přístup k vyšetření suchou krevní kapkou, i proto patří Česko k předním zemím z hlediska kvality diagnostiky a péče o pacienty s Fabryho chorobou.

Pokud lékaři nemají dostatečné povědomí o Fabryho chorobě a jejích příznacích, může to vést ke zpoždění diagnózy. V průměru uběhne od prvních příznaků do stanovení diagnózy 10–12 let, proto je důležité toto sice vzácné, ale léčbou ovlivnitelné onemocnění neustále připomínat.

Jak mají lékaři s podezřením na Fabryho chorobu postupovat? Která vyšetření je třeba provést?

Pokud lékaři mají podezření na Fabryho chorobu, nejjednodušší je provést u potenciálního pacienta vyšetření ze suché krevní kapky. V případě pozitivního nálezu Fabry centrum v Praze zajistí potvrzení diagnózy a zahájí specifickou léčbu.

Kde je možné objednat testovací sadu na Fabryho chorobu a kolik stojí?

Sady na otestování Fabryho choroby je možné objednat na adrese fabrytest@amicusrx.com. Testovací sady a vyšetření jsou zcela zdarma a jsou koordinované Fabry centrem, což pro lékaře v terénu znamená minimální administrativní zátěž.

Centrum pro Fabryho chorobu se nachází při 2. interní klinice – klinice kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze (kontakt: fabryho.choroba@vfn.cz).

Na závěr poprosíme o take home message: Jaké hlavní informace by si lékaři měli odnést z tohoto rozhovoru?

 1. Fabryho choroba je vzácné genetické onemocnění způsobené nedostatkem enzymu alfa-galaktosidázy A (α-GAL A), což vede k hromadění lipidu GL-3 v tkáních a orgánech těla.
 2. Příznaky Fabryho choroby mohou zahrnovat bolesti v rukou a nohou, problémy s trávením, srdeční obtíže, problémy s ledvinami, neurologické problémy a potíže se zrakem. Multiorgánové postižení je častým důsledkem Fabryho choroby.
 3. Fabryho chorobu je třeba zařadit do diferenciální diagnostiky mikroalbuminurie, proteinurie nebo selhání ledvin nejasné etiologie.

  

(red)Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se