Intermitentní léčba sunitinibem je u mRCC proveditelná a přináší snížení toxicity

6. 10. 2013

Intermitentní léčba sunitinibem u dosud neléčených pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) s prodloužením fází bez léčby vede ke snížení toxicity, aniž by došlo ke snížené účinnosti.

Intermitentní léčba sunitinibem u dosud neléčených pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) s prodloužením fází bez léčby vede ke snížení toxicity, aniž by došlo ke snížené účinnosti. Výsledky této prospektivní studie II. fáze, které potvrdily proveditelnost intermitentní léčby sunitinibem, byly prezentovány na kongresu ASCO v Chicagu v červnu 2013.

Možnost prodloužení fází bez léčby sunitinibem bez snížení účinnosti naznačily již preklinické a retrospektivní studie. Primárním cílem této studie proto bylo zhodnotit proveditelnost intermitentní léčby. Sunitinib byl podáván v dávce 50 mg p. o. ve 4 cyklech (režim 4/2). Pokud došlo ke snížení celkové masy nádorů (tumor burden, TB) ≥ 10 %, byl sunitinib vysazen a každých 10 týdnů provedeno CT. Sunitinib byl znovu nasazen na 2 cykly, pokud došlo k nárůstu TB ≥ 10 %. Léčba pokračovala až do progrese choroby (dle kritérií RECIST) během podávání sunitinibu.

Zařazeno bylo 36 pacientů (70 % muži, průměrný věk 60 let, výkonnostní stav 0/1 v 95 %). Intermitentní léčba byla vhodná u 20 pacientů. Důvody nevhodnosti této léčby u ostatních pacientů zahrnovaly progresivní onemocnění (n = 13), toxicitu (n = 1) a odvolání souhlasu (n = 2). Objektivní odpověď na léčbu byla 53 %. U 4 pacientů již po vysazení sunitinibu nedošlo během sledování ke zvětšení TB ≥ 10 %. U 2 pacientů se od prodloužených fází bez sunitinibu ustoupilo z důvodu postupného zvětšování TB a u 1 pacienta se během fáze bez léčby objevila metastáza v mozku. Pro sunitinib byla typická toxicita a vždy zcela odezněla během období bez léčby.

Autoři došli k závěru, že intermitentní léčba sunitinibem s prodlouženými fázemi bez léčby je u pacientů s mRCC proveditelná a je spojena se snížením toxicity během těchto fází bez ztráty účinnosti.

(zza)

Zdroj: Rini B. I., Wood L. S., Elson P., et al. A phase II study of intermittent sunitinib (S) in previously untreated patients (pts) with metastatic renal cell carcinoma (mRCC). J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 4515).Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se