Farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů

25. 4. 2015

Podle výsledků studie je farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů podobná. Pro její popis je tak vhodný farmakokinetický model vyvinutý pro metastatický karcinom z renálních buněk.

Podle výsledků studie je farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů podobná. Pro její popis je tak vhodný farmakokinetický model vyvinutý pro metastatický karcinom z renálních buněk.

Axitinib, potentní selektivní inhibitor receptorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru, vykazuje v klinických studiích II. i III. fáze antitumorózní aktivitu proti různým typům solidních nádorů. Předkládaná práce hodnotila jeho farmakokinetiku u pacientů s různými typy těchto tumorů.

Studie celkem zahrnula 110 pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, rakovinou štítné žlázy nebo melanomem ze tří studií II. fáze a 127 zdravých dobrovolníků. V práci bylo použito nelineární modelování se smíšenými efekty. Pro porovnání farmakokinetiky axitinibu u různých typů tumorů byly využity boxploty maximální plazmatické koncentrace (C max) a plochy pod křivkou (AUC) z dat populace s tumorem, které byly porovnávány s C max a AUC finálního populačního farmakokinetického modelu vyvinutého pro metastatický karcinom z renálních buněk.

Dispozice axitinibu založená na datech od 237 subjektů byla nejlépe charakterizována při použití dvoukompartmentového modelu s absorpcí prvního řádu a časovou prodlevou. Populační odhady systémové clearance, centrálního distribučního objemu, rychlostní konstanty absorpce, absolutní biologické dostupnosti a časové prodlevy byly 20,1 l/h; 56,2 l; 1,26/h(−1); 0,663 a 0,448 h. Statisticky významné proměnné zahrnovaly pohlaví v případě clearance a tělesnou hmotnost pro centrální distribuční objem. Přesto však nebyly predikované změny v důsledku pohlaví a tělesné hmotnosti statisticky významné.

Finální analýza ukázala, že farmakokinetický model pro metastatický karcinom z renálních buněk je vhodný pro úspěšný popis farmakokinetiky axitinibu u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, rakovinou štítné žlázy i melanomem. Farmakokinetika axitinibu se zdá být podobná u různých typů solidních tumorů.

(the)

Zdroj: Tortorici M. A., Cohen E. E., Pithavala Y. K. et al. Pharmacokinetics of single-agent axitinib across multiple solid tumor types. Cancer Chemother Pharmacol 2014; 74 (6): 1279–89.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se