Exemestan a everolimus zlepšují přežití také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu

5. 5. 2014

Léčebná kombinace exemestan a everolimus zlepšuje při zachované kvalitě života dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS) také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu. Další analýzou studie BOLERO-2 byla účinnost a přijatelná bezpečnost potvrzena také u podskupin starších pacientek.

Postmenopauzální ženy s progresí či rekurencí karcinomu prsu pozitivního na hormonální receptory (HR[+]) při léčbě nesteroidními inhibitory aromatáz (NSAI) jsou obvykle léčeny exemestanem (EXE). Bohužel pro tyto situace neexistují jasné standardy péče. Možným terapeutickým přístupem je přidání everolimu (mTOR inhibitor) k exemestanu.

Randomizovaná studie fáze III nazvaná BOLERO-2 srovnávala podávání everolimu (10 mg/den) či placeba a exemestanu (25 mg/den). Do studie bylo zahrnuto 724 postmenopauzálních žen s progresí či rekurencí karcinomu prsu HR(+) po léčbě NSAI. Při následném sledování trvajícím 18 měsíců byla sledována nejen účinnost, ale také bezpečnost terapie. Základní charakteristiky nemoci a podávaná léčba byly srovnatelné mezi podskupinami starších pacientek (≥ 65 let, n = 275 a ≥ 70 let, n = 164) a pacientkami mladšími.

Studie ukázala, že přidání everolimu k exemestanu zlepšilo PFS bez ohledu na věk pacientek (míra rizika 0,59 pro ženy ≥ 65 let a 0,45 pro ženy starší 70 let). Ve skupině žen léčených everolimem se ve srovnání s placebem častěji vyskytovaly nežádoucí účinky všech stupňů – zejména stomatitida, infekce, vyrážka, pneumonitida či hyperglykémie. U starších žen léčených everolimem byla incidence sledovaných nežádoucích příchod srovnatelná s mladšími pacientkami, nicméně vyskytla se větší míra úmrtí vyskytujících se během léčby.

Studie BOLERO-2 ukázala, že everolimus přidaný k exemestanu byl u starších pacientek obecně dobře tolerován a vedl ke zlepšení PFS. Nicméně při léčbě je nutné pečlivé sledování žen a v případě výskytu nežádoucích příhod je nutné časné snížení dávek everolimu či jeho přerušení.

(eza)

Zdroj: Pritchard K. I. et al. Safety and efficacy of everolimus with exemestane vs. exemestane alone in elderly patients with HER2-negative, hormone receptor-positive breast cancer in BOLERO-2. Clin Breast Cancer 2013 Dec; 13 (6): 421–432.e8; doi: 10.1016/j.clbc.2013.08.011Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se