DEK overexprese jako nezávislý biomarker špatné prognózy kolorektálního karcinomu

2. 9. 2013

DEK protein je spojován s architektonickou regulací chromatinového uspořádání a genovou transkripcí, hraje důležitou roli i v buněčné apoptóze.

DEK protein je spojován s architektonickou regulací chromatinového uspořádání a genovou transkripcí, hraje důležitou roli i v buněčné apoptóze. Zvýšená exprese DEK genu byla pozorována u mnohých malignit. Tato studie sleduje roli DEK v nádorové progresi a jeho funkci jako prognostického faktoru kolorektálního karcinomu.

Pro imunohistochemickou analýzu DEK proteinu byly vybrány vzorky kolorektálního karcinomu od 109 pacientů a vzorky kolorektálních adenomů od 52 pacientů. Korelace mezi overexpresí DEK a klinicko-patologickým obrazem kolorektálního karcinomu byla hodnocena dle Chí-kvadrát testu a Fisherova exaktního testu. Míra přežití byla vypočítána podle Kaplanovy-Meierovy metody a souvislost mezi prognostickým faktorem a přežitím byla analyzována dle Coxova modelu proporcionálních rizik.

DEK protein u kolorektálního karcinomu byl imunohistochemicky prokázán v jádře. Silně pozitivní přítomnost DEK proteinu byla zastižena u 48,62 % (53/109) vzorků kolorektálního karcinomu, což bylo významně vyšší procento než v přilehlé normální střevní mukóze (9,17 %, 10/109) anebo u kolorektálních adenomů (13,46 %, 7/52).

Zvýšená exprese DEK u kolorektálního karcinomu dále pozitivně korelovala s velikostí tumoru, gradem, serózní invazí, přítomností lymfatických či orgánových metastáz. Dále korelovala také s přežitím bez nemoci (DFS) a 5letým přežitím. Pacienti s pozdním stadiem nemoci a vysokou DEK expresí měli horší míru přežití než ti, u nichž byla exprese DEK nízká. Navíc se zjistilo, že vysoká exprese DEK, serózní invaze a pozdní stadium jsou významnými nezávislými rizikovými faktory pro mortalitu kolorektálního karcinomu.

DEK hraje důležitou roli v progresi kolorektálního karcinomu a je nezávislým špatným prognostickým faktorem kolorektálního karcinomu.

(boba)

Zdroj: Lin L., et al. DEK over expression as an independent biomarker for poor prognosis in colorectal cancer. BMC Cancer. 2013 Jul 31; 13 (1): 366.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se