COVID-19 a náhrada funkce ledvin: Na čem může záviset klinický výsledek?

19. 10. 2021

Inovativní medium cut-off membrána (MCO) představuje technologické zlepšení dialyzátoru oproti dosud používané high cut-off (HCO) membráně. Může znamenat přínos pro pacienty na chronické hemodialýze (HD) z hlediska průběhu onemocnění COVID-19? Přinášíme data z prospektivní studie.

Úvod

Pandemie COVID-19 zvýraznila zranitelnost pacientů s chronickým selháním ledvin. U chronicky hemodialyzovaných dochází k retenci velkých uremických toxinů a prozánětlivých působků, které jsou normálně vyloučeny ledvinami. Je zodpovědná za prozánětlivý stav, nežádoucí příhody a symptomatologii u hemodialyzovaných pacientů.

MCO membrána dialyzátoru obsahující novou třídu molekul dovoluje významně zvýšit clearance zmíněných látek.

Patofyziologické souvislosti COVID-19 a poškození ledvin

Poškození ledvin při onemocnění COVID-19 má více patofyziologických mechanismů. Virová nálož byla opakovaně nalezena v ledvinných glomerulech, cytoplazmě tubulárních buněk i v glomerulárních podocytech kadaverů s akutní tubulární nekrózou. U pacientů s COVID-19 na jednotkách intenzivní péče (JIP) se také může vyvinout akutní poškození ledvin (AKI) právě z důvodu hyperinflamatorního stavu organismu, ke kterému vedou vysoké hladiny prozánětlivých působků a cytokinů. Celkem 14 % pacientů hospitalizovaných s COVID-19 vyžaduje péči na JIP a z těchto pacientů se přibližně u třetiny vyvinou různá stadia AKI. 

Benefity hemodialyzační MCO membrány

Z patofyziologického podkladu poškození ledvin vyplývá, že snaha o odstranění uremických toxinů a prozánětlivých působků z těla pacienta cestou HD je logickým přístupem.

MCO membrána pro HD vykazuje lepší filtrační atributy než HCO membrána. Recentní studie objasnily mechanismus, kterým se pomocí MCO membrány odstraňují z oběhu velké střední molekuly včetně cytokinů. Dalším z důvodů, proč lze tyto membrány bezpečně a dlouhodobě využívat, je jejich schopnost retinovat v těle více albuminu, než je tomu u HCO membrán. Tato membrána prokázala při hodnocení s tzv. rozšířenou hemodialýzou (HDx) bezpečnost při dlouhodobém užívání.

Výsledky studie

Prospektivní otevřená kontrolovaná zkřížená studie porovnávala MCO dialyzátor s HF dialyzátorem u 20 pacientů na hemodialýze. Výsledky ukázaly snížení hladiny prozánětlivých cytokinů a incidence infekcí u pacientů s MCO-HD v porovnání s HF-HD. V retrospektivní analýze, ve které byli hodnoceni nemocní hospitalizovaní s covidovou pneumonií na chronické HD (n = 49) a bez HD (n = 53), měli pacienti na HD nižší počet leukocytů, více abnormalit na CT hrudníku, vyšší incidenci šokových stavů a syndromu akutní respirační tísně (ARDS) a vyšší mortalitu.

Závěr

Lepší schopnost MCO membrány odstraňovat z těla velké střední molekuly byla potvrzena i v recentních studiích. V souvislosti s pandemií COVID-19 mohou pacienti velice profitovat ze snížení koncentrace prozánětlivých cytokinů a volných lehkých řetězců. Využití MCO dialyzátoru tak může, kromě uvedeného, vést rovněž k pomalejší progresi onemocnění COVID-19 v těle i u nemocných, kteří HD doposud nevyužívali.

(ces)

Zdroje:
1. Ronco C., Reis T., Cozzolino M. Rationale for medium cutoff membranes in COVID-19 patients requiring renal replacement therapy. Nephron 2020; 144: 550−554, doi: 10.1159/000509807.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se