Bosutinib v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

23. 2. 2015

Bosutinib je duální inhibitor SRC/ABL1 tyrozinkinázy. Je indikován v léčbě rezistentní/intolerantní chronické myeloidní leukémie (CML). Studie BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly Diagnosed CML) byla zaměřena na podávání bosutinibu nemocným s nově diagnostikovou CML v chronické fázi.

Bosutinib je duální inhibitor SRC/ABL1 tyrozinkinázy. Je indikován v léčbě rezistentní/intolerantní chronické myeloidní leukémie (CML). Studie BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly Diagnosed CML) byla zaměřena na podávání bosutinibu nemocným s nově diagnostikovou CML v chronické fázi.

Hodnocena byla účinnost a bezpečnost bosutinibu podávaného v dávce 500 mg/den u 250 pacientů oproti standardní léčbě imatinibem v dávce 400 mg/den u 252 pacientů. Hodnocení odpovědi bylo provedeno po více než 24 měsících od vstupu nemocných do studie.

Dosažení kumulativní kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) po 24 měsících léčby bylo pro oba léky podobné (79 % u bosutinibu oproti 80 % u imatinibu), kumulativní velká molekulární odpověď (MMR) byla dosažena v 59 % u nemocných léčených bosutinibem a 49 % nemocných s imatinibem. Odpověď byla dlouhodobá pro bosutinib i imatinib – 151/197 a 172/204 nemocných setrvalo na stejné terapii. Primární analýza po 12 měsících terapie ukázala, že ve skupině s bosutinibem se neobjevila žádná akcelerace či zvrat do blastické fáze, zatímco u nemocných léčených imatinibem se tato transformace objevila ve čtyřech případech. Časná odpověď (dosažení BCR-ABL1/ABL1 ≤ 10 % po třech měsících léčby) byla jasně spojena s lepší mírou dosažení CCyR a MMR po 12 a 24 měsících – toto platilo pro obě ramena studie.

Pokud šlo o bezpečnost terapie, mezi nejčastější nežádoucí události patřily gastrointestinální obtíže a elevace jaterních testů. U nemocných s bosutinibem se méně často vyskytovaly neutropenie, muskuloskeletální obtíže či otoky. Přerušení léčby bylo častější u bosutinibu (4 % oproti 1 %), nejčastěji v prvních měsících léčby.

Analýza účinnosti a bezpečnosti podávání bosutinibu u nově diagnostikované chronické fáze CML provedená po 24 měsících ukázala, že bosutinib má dobrou účinnost a že možné nežádoucí události spojené s jeho podáváním jsou ve většině případů dobře zvládnutelné.

(eza)

Zdroj: Brümmendorf T. H., et al. Bosutinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukaemia: results from the 24-month follow-up of the BELA trial. Br J Haematol 2015 Jan; 168 (1): 69–81. doi: 10.1111/bjh.13108Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se