Biomarkery účinnosti cílené terapie revmatoidní artritidy

29. 11. 2018

Sledování i jiných biomarkerů, než jsou reaktanty akutní fáze, by u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) mohlo přinést užitečné informace pro zahájení vhodné terapie. Dle nedávno publikované subanalýzy studie TARGET by monitorování některých biomarkerů myeloidní aktivace mohlo napomoci identifikaci pacientů, kteří by profitovali z léčby protilátkou proti interleukinu 6.

Studie TARGET

TARGET je klinické hodnocení fáze III, které hodnotilo účinnost a bezpečnost sarilumabu, humánní monoklonální protilátky blokující receptor α interleukinu 6 (IL-6Rα), u pacientů se středně těžkou až těžkou RA a nedostatečnou odpovědí na inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi) nebo jejich netolerancí.

Sarilumab v dávce 150 či 200 mg s. c. podávaný každé 2 týdny v kombinaci s konvenčním syntetickým chorobu modifikujícím antirevmatikem (csDMARD) signifikantně snižoval aktivitu onemocnění ve srovnání s kombinací placebo + csDMARD.

Analýza biomarkerů

Byly analyzovány vzorky krevního séra od celkem 291 pacientů (97 pacientů v každém rameni: placebo, sarilumab 200 mg a sarilumab 150 mg). Vzorky pro analýzu byly odebrány při vstupu do studie, v týdnu 2 a 12 a po ukončení léčby v týdnu 24.

Hodnoceny byly hladiny těchto biomarkerů:

  • synoviální zánět: MMP-3 (matrixmetaloproteináza 3), C1M (fragment kolagenu typu I po štěpení MMP), C3M (fragment kolagenu typu III po štěpení MMP);
  • myeloidní aktivace: sICAM-1 (solubilní intercelulární adhezní molekula 1), IL-8, kalprotektin;
  • lymfoidní aktivace: CXCL13, CXCL10 (chemokinové ligandy), BAFF (faktor aktivující B lymfocyty);
  • remodelace kostí: RANKL (ligand pro receptor aktivátoru nukleárního faktoru κB), osteoprotegerin, osteokalcin.

Výsledky

Sarilumab oproti placebu signifikantně snižoval hladiny C1M, C3M, CXCL13, MMP-3 a celkového RANKL v týdnu 24. Některé markery (C3M, C1M a CXCL13) byly signifikantně sníženy již v týdnu 2.

Hladina sICAM-1 byla u pacientů užívajících 200 mg sarilumabu každé 2 týdny prediktorem dosažení nízké aktivity onemocnění (LDA) hodnocené podle skóre CDAI (Clinical Disease Activity Index) ve 12. týdnu léčby. Pacienti s nižší hladinou sICAM-1 (< 291 ng/ml) při vstupu do studie dosahovali lepší léčebné odpovědi než pacienti s vyšší hladinou (poměr šancí [OR] oproti placebu: u skupiny s nižší hladinou OR 3,85; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,4−10,3; u skupiny s vyšší hladinou OR 0,962; 95% CI 0,4−2,4; p = 0,0139).

Závěr

Sarilumab v kombinaci s csDMARD signifikantně snižoval hladinu cirkulujících biomarkerů synoviálního zánětu a resorpce kostí. Nižší hladina sICAM-1 byla prediktivním markerem dosažení LDA při léčbě sarilumabem u pacientů s nedostatečnou odpovědí na inhibitory TNF.

(este)

Zdroj: Gabay C., Msihid J., Zilberstein M. et al. Identification of sarilumab pharmacodynamic and predictive markers in patients with inadequate response to TNF inhibition: a biomarker substudy of the phase 3 TARGET study. RMD Open 2018; 4 (1): e000607, doi: 10.1136/rmdopen-2017-000607.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se