Axitinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny

23. 2. 2016

Léčivá látka axitinib je selektivní tyrozinkinázový inhibitor blokující receptory VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3. Výsledky klinické studie AXIS prokázaly výrazné prodloužení doby přežití bez progrese u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny ve srovnání se sorafenibem ve druhé linii léčby a vedly ke schválení axitinibu v této indikaci.

Metastatický karcinom ledviny se v mnoha biologických a klinických aspektech odlišuje od metastatického vývoje karcinomů v jiných orgánech. Karcinom ledviny je v této fázi rezistentní na cytotoxické látky, léčbu většinou cytokinů, hormonální léčbu i na radioterapii. Klíčovou formu terapie v tomto stadiu tedy představuje cílená léčba, konkrétně zaměřená na endoteliální růstový faktor (VEGF), který hraje důležitou roli v etiopatogenezi a růstu u nádorů ledvin. Vysoká produkce VEGF má za následek bohatou vaskularizaci nádorové tkáně a přispívá k tvorbě metastáz i v lokalizacích, které jsou pro jiné nádory nezvyklé (např. štítná žláza nebo prs).

Axitinib je inhibitor tyrozinkináz, který blokuje receptory VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3, a to již při nízkých koncentracích. Relativní účinnost axitinibu je 50- až 450krát vyšší než účinnost inhibitorů VEGF první generace. V klinické studii AXIS byl porovnáván léčebný efekt dvou léčiv ze skupiny inhibitorů tyrozinkináz axinitibu a sorafenibu ve druhé linii léčby u pacientů s metastatickým karcinomem ledvin. Studie se zúčastnilo 175 center z 22 zemí světa. Kritéria byla následující: pacienti museli být starší 18 let, světlobuněčný karcinom ledviny u nich musel být prokázán histologicky a navzdory terapii léky z první linie léčby u nich došlo k progresi onemocnění. Celkově bylo do studie zařazeno 723 pacientů, kteří byli náhodně přiřazeni k léčbě jedním či druhým lékem (axitinib 5 mg 2krát denně, sorafenib 400 mg 2krát denně). Pacienti byli stratifikováni podle výkonnostního stavu a podle typu předešlé léčby. U pacientů, kteří užívali axitinib a během léčby se u nich neobjevila hypertenze nebo jiná nežádoucí reakce stupně 2 a více, byla dávka postupně navýšena na 7 mg a poté až na 10 mg podávaných 2krát denně.

Hlavním cílem studie AXIS byla doba přežití bez progrese onemocnění. Medián doby přežití bez progrese byl 6,7 měsíce u pacientů s axitinibem ve srovnání se 4,7 měsíce u pacientů léčených sorafenibem (HR 0,665; CI 0,544–0,812; p < 0,0001). Léčba byla přerušena pro nežádoucí účinky u 14/359 (14 %) pacientů léčených axitinibem a u 29/355 (8 %) pacientů léčených sorafenibem. 

Tato studie prokázala signifikantní přínos léčby axitinibem oproti sorafenibu v podobě prodloužení doby přežití do progrese onemocnění a stala se podkladem pro zařazení axitinibu jako dalšího léčiva do druhé linie terapie pokročilého karcinomu ledviny.

(tda)

Zdroj: Melichar B., Vitásková D. Axitinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny. Remedia 6/2012: 442–444.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se