Axitinib testován pro různé histologické podtypy pokročilého karcinomu štítné žlázy

22. 12. 2014

Axitinib je potentní inhibitor receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor. Ve fázi 2 klinické studie byla prokázána jeho účinnost také u pokročilé rakoviny štítné žlázy.

Axitinib je potentní inhibitor receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor. Ve fázi 2 klinické studie byla prokázána jeho účinnost také u pokročilé rakoviny štítné žlázy.

Do studie bylo zařazeno 60 pacientů s pokročilým nádorem štítnice různých histologických podtypů. Terapie radiojódem (131I) buď selhala, nebo pacienti tuto léčbu z nejrůznějších důvodů nedostali. Axitinib byl podáván v dávce 5 mg dvakrát denně. Sledovány byly míra odpovědi na léčbu, délka trvání odpovědi, přežívání bez progrese a celkové přežití a dále byla provedena analýza farmakokinetických/farmakodynamických parametrů (PK/PD analýza).

Celková míra odpovědi byla 38 %, což představovalo 23 částečných odpovědí. Celkem 18 pacientů (30 %) dosáhlo stabilního onemocnění trvajícího 16 a více týdnů. Odpověď byla přitom zaznamenána u všech histologických podtypů. Medián sledování pacientů byl 34 měsíců (95% interval spolehlivosti, CI, 23–37), medián celkového přežití 35 měsíců (95% CI 19 – neodhadnuto), medián přežívání bez progrese 15 měsíců (95% CI 10–20), medián trvání odpovědi 21 měsíců (95% CI 13–46).

Nejčastěji pozorované nežádoucí příhody spojené s léčbou stupně 3 či 4 zahrnovaly hypertenzi, proteinurii, průjem, pokles váhy a únavu. PK/PD analýza ukázala, že při léčbě axitinibem existuje trend závislosti redukce velikosti nádoru a pravděpodobnosti odpovědi na vyšších dosažených plazmatických hladinách axitinibu.

V této studii tedy axitinib prokázal aktivitu a dobrou míru tolerance léčby pacienty s různými histologickými podtypy pokročilé rakoviny štítné žlázy.

(eza)

Zdroj: Cohen E. E., et al. A Phase II trial of axitinib in patients with various histologic subtypes of advanced thyroid cancer: long-term outcomes and pharmacokinetic/pharmacodynamic analyses. Cancer Chemother Pharmacol. 2014 Dec; 74 (6): 1261–1270.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se