Axitinib – efektivita u metastatického karcinomu ledviny rezistentního k léčbě cytokiny

19. 1. 2015

V otevřené multicentrické studii 2. fáze byla prokázána značná antitumorová aktivita axitinibu v terapii metastatického karcinomu ledviny refrakternímu k předchozí léčbě cytokiny. Preparát měl i akceptovatelný bezpečnostní profil.

V otevřené multicentrické studii 2. fáze byla prokázána značná antitumorová aktivita axitinibu v terapii metastatického karcinomu ledviny refrakternímu k předchozí léčbě cytokiny. Preparát měl i akceptovatelný bezpečnostní profil.

Japonská studie se týkala 64 pacientů s metastatickým karcinomem ledviny refrakterním k předchozí léčbě cytokiny. Pacienti byli léčeni axitinibem. Medián délky trvání léčby byl 14,2 měsíce (95% CI 38,7–64,2), medián celkového přežití 37,3 měsíce (95% CI 28,6–49,9). Objektivní míra odpovědi na terapii byla 51,6 % a medián trvání odpovědi 11,1 měsíce. Časté nežádoucí příhody spojené s léčbou, a to bez ohledu na stupeň toxicity, zahrnovaly hypertenzi, syndrom ruka–noha, průjem, proteinurii, únavu či dysfonii.

Další analýza ukázala, že čím nižší byly dosažené plazmatické hladiny solubilního receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru-2 (solubilní VEGF receptor-2) v průběhu prvního cyklu terapie, tím delší byl medián celkového přežití pacientů.

Tato studie tedy ukázala efektivitu axitinibu v terapii metastatického karcinomu ledviny, který byl rezistentní k předchozí léčbě cytokiny. Léčba je tolerovatelná, známé toxické projevy byly kontrolovatelné. Dalším nálezem studie bylo popsání možného prognostického faktoru – hladiny solubilního VEGF receptoru-2 – při léčbě axitinibem.

(eza)

Zdroj: Eto M., et al. Overall survival and final efficacy and safety results from a Japanese phase II study of axitinib in cytokine-refractory metastatic renal cell carcinoma. Cancer Sci 2014 Dec; 105 (12): 1576–83. doi: 10.1111/cas.12546Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se