Analgetická účinnost a snášenlivost i.v. oxykodonu po gastrické laparotomii

13. 9. 2022

Oxykodon se často podává pro úlevu od akutní pooperační bolesti. Prezentovaná studie srovnávala jeho působení s fentanylem − v obou případech bylo léčivo podáváno parenterálně.

Úvod

Gastrická laparotomie je často doprovázena silnou pooperační bolestí. Jak se ukazuje, její nedostatečná kompenzace prodlužuje hospitalizaci a je také rizikovým faktorem rozvoje chronické pooperační bolesti. Pro mnoho pacientů je perorální forma analgetik po zákroku nevhodná, nicméně díky pacientem kontrolované analgezii (PCA), při níž si sám může podávat malé bolusy léčiva, je dosaženo optimálního tlumení bolesti.

Metodika studie

Do dvojitě zaslepené randomizované kontrolované studie bylo zahrnuto 60 pacientů podstupujících elektivní gastrickou laparotomii. V rámci pooperační intravenózní PCA jim byl podáván oxykodon nebo fentanyl (poměr potence 60 : 1). Před ukončením anestezie pacienti dostali 60 mg ketorolaku a dalších 48 hodin po zákroku pokračovala léčba bolesti pomocí PCA. V intervalech 30 minut, 3, 6, 12, 24 a 48 hodin po operaci byly zaznamenány hodnoty skóre bolesti, nežádoucí příhody a stav respirace. Kromě toho byly hodnoceny kumulativní charakteristiky opioidů a spokojenost pacientů s terapií.

Výsledky

Medián spotřeby léčiv více než 48 hodin po operaci činil u oxykodonu 50 mg (40,0−62,4 mg) a u fentanylu 0,8 mg (0,6−1,1 mg). Podíl pacientů vyžadujících záchrannou (rescue) medikaci nebyl statisticky významný. Skóre bolesti vyjádřené číselným hodnocením, v klidu i při pohybu, bylo signifikantně nižší ve skupině užívající oxykodon než u fentanylu (p < 0,05).

Incidence nežádoucích příhod byla v obou skupinách podobná (33,3 % u oxykodonu vs. 27,6 % u fentanylu; p = 0,64). Při hodnocení 30 minut po operaci udávali pacienti užívající fentanyl signifikantně vyšší sedaci (p = 0,04). Nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly v dechové frekvenci.

Závěr

Parenterálně podávaný oxykodon je v úlevě od pooperační bolesti po gastrické laparotomii srovnatelně účinný jako intravenózní fentanyl, a bezprostředně po zákroku dokonce vyvolává menší sedaci. Ačkoliv pacienti užívající oxykodon zaznamenali o něco více nežádoucích příhod, na druhou stranu pravděpodobně díky dobré analgezii udali zklamání z léčby bolesti jen ve 2 případech, na rozdíl od 5 pacientů zklamaných z kontroly bolesti pomocí fentanylu.

(mir)

Zdroj: Ding Z., Wang K., Wang B. et al. Efficacy and tolerability of oxycodone versus fentanyl for intravenous patient-controlled analgesia after gastrointestinal laparotomy: a prospective, randomized, double-blind study. Medicine (Baltimore) 2016; 5 (39): e4943, doi: 10.1097/MD.0000000000004943.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se