Hybridní inzulinové pumpy v léčbě diabetu: Jaké benefity přináší tato technologická inovace pacientům?

19. 4. 2023

Nejnovější terapeutickou modalitou v léčbě diabetu mellitu (DM) 1. typu jsou hybridní systémy s uzavřenou smyčkou, které propojují moderní senzory a inzulinové pumpy s využitím algoritmu umožňujícího automatické podání inzulinu podle aktuální hladiny glukózy nebo jejího trendu.

Technologie zvyšují kvalitu života s diabetem...

Kontinuální monitorování koncentrace glukózy (CGM – continuous glucose monitoring) a kontinuální subkutánní infuze inzulinu (CSII – continuous subcutaneous insulin infusion) představují technologie, jež přinesly revoluci do léčby diabetu 1. typu. U pediatrických i dospělých pacientů vedou technologie, jako jsou CSII, CGM či inzulinové pumpy spolupracující se senzorem, k přetrvávajícímu zlepšení kompenzace glykémie, prodloužení času stráveného v cílovém rozmezí glykémie (TIR − time in range) a snížení rizika hypoglykémie. Jejich používání tedy může zvýšit kvalitu života a snížit zátěž danou onemocněním i jeho léčbou v porovnání s intenzifikovanou konvenční inzulinovou terapií (MDI − multiple daily insulin doses).

Kontinuální monitorování koncentrace glukózy

CGM zajišťují systémy, které téměř nepřetržitě měří koncentraci glukózy v intersticiu prostřednictvím malého senzoru umístěného v podkoží. Informace vysílají bezdrátově do příslušného přijímače. Při zaslepené verzi jsou naměřené hodnoty pouze zaznamenány, po ukončení monitorování jsou staženy do počítače a vyhodnoceny. V případě otevřené verze je přijímač zároveň monitorem a umožňuje pacientovi sledovat koncentraci glukózy na displeji v reálném čase (RTM − real-time monitoring). Přijímačem může být speciální přístroj, ale například též inzulinová pumpa či chytrý mobilní telefon. Systém také nabízí možnost nastavení alarmů při hypoglykémii či hyperglykémii nebo sledování trendů koncentrace glukózy, což umožňuje reagovat s předstihem.

Kontinuální subkutánní infuze inzulinu

CSII probíhá pomocí inzulinových pump, které zajišťují kontinuální subkutánní aplikaci inzulinu a současně dovolují podat pacientovi vyšší dávku inzulinu, pokud jeho potřeba vzroste. Snižují tak počet injekcí, jež si musí pacient aplikovat.

Inzulinové pumpy spolupracující se senzorem

Inzulinové pumpy, které spolupracují s glukózovým senzorem, se rozdělují na SAP (sensor-augmented pump), tj. inzulinová pumpa rozšířená o CGM, a SIP (sensor-integrated pump), tj. zařízení integrující CGM s inzulinovou pumpou. SAP zobrazuje naměřené údaje a vyžaduje manuální naprogramování inzulinové pumpy, zatímco SIP umí automaticky reagovat na data z CGM v případě suspektního přílišného poklesu glykémie.

   

... ale mohou ještě více

Hybridní systémy s uzavřenou smyčkou a jejich benefity

Nové hybridní systémy s uzavřenou smyčkou (HCL − hybrid closed-loop) představují nejnovější technologii v léčbě diabetu 1. typu. Umožňují automatickou aplikaci inzulinu podle algoritmů, které bezprostředně reagují na změny koncentrace glukózy, a příslušným způsobem podávají bazální i bolusové dávky inzulinu. Uživatel musí do systému pouze pravidelně zadávat hlášení o jídle a příjmu sacharidů. HCL mají potenciál zlepšit kompenzaci glykémie a snížit riziko hypoglykémií v porovnání s MDI, CSII či SAP. Navíc snižují zátěž, kterou léčba DM1 znamená pro samotného pacienta.

Tyto systémy prokázaly významné snížení výskytu hypoglykémií a prodloužení času v cílovém rozmezí glykémie (TIR) v porovnání s inzulinovými pumpami včetně SAP a SIP. Po 3 a 6 měsících používání 1. generace HCL došlo u dospívajících i dospělých pacientů k významnému zlepšení hladiny glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a TIR v porovnání s pumpami s manuálním programováním. Data získaná pomocí pokročilých systémů HCL ukazují nulový výskyt těžkých hypoglykémií a diabetické ketoacidózy a dosažení HbA1c < 53 mmol/mol po 90 dnech u 72 % pacientů a 70 % času v cílovém rozmezí glykémie u 69 % pacientů.

Jako pozitivní aspekty systémů HCL v porovnání s SAP vyhodnotila nedávná studie lepší kompenzaci glykémie, lepší celkovou pohodu a spánek, nižší zátěž danou diabetem a viditelná data v aktuálním čase.

   

Závěr

Nové HCL systémy, které propojují kontinuální monitorování koncentrace glukózy a automatickou kontinuální aplikaci inzulinu, zlepšují u pacientů s diabetem 1. typu kompenzaci glykémie, zvyšují procento času stráveného v cílovém rozmezí glykémie a snižují výskyt hypoglykémií v porovnání se staršími technologiemi a postupy, jako jsou inzulinové pumpy, inzulinové pumpy rozšířené o senzory monitorující koncentraci glukózy a konvenční intenzifikovaná inzulinová terapie. Mohou proto dále zlepšit kvalitu života pacientů a snížit náklady na léčbu krátkodobých a dlouhodobých komplikací diabetu.

(zza)

Zdroj: Janez A., Battelino T., Klupa T. et al. Hybrid closed-loop systems for the treatment of type 1 diabetes: a collaborative, expert group position statement for clinical use in Central and Eastern Europe. Diabetes Ther 2021 Dec; 12 (12): 3107−3135, doi: 10.1007/s13300-021-01160-5. Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se