Problematika vlivu antiresorptivní léčby osteoporózy na výskyt osteonekrózy čelisti

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 20. 9. 2015
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Osteoporóza je nejčastější metabolickou osteopatií s výrazným nárůstem incidence v posledních letech. V léčbě osteopatií jsou v dnešní době nejrozšířenější skupinou antiresorptivní/antiremodelační léky (bisfosfonáty, denosumab). I přes nesporný a významný přínos těchto preparátů pro pacienty s osteopatiemi má tato léková skupina i svá úskalí. K nežádoucím účinkům patří i riziko rozvoje osteonekrózy čelisti (ONJ). Tato stomatologická komplikace se relativně často vyskytuje při parenterální léčbě vysokými dávkami bisfosfonátů nebo denosumabu z indikace maligních onemocnění spojených s vysokou osteoresorpcí a hyperkalcémií. Toto sdělení poukazuje na riziko rozvoje této komplikace i po podání antiresorptivních léků při léčbě osteoporózy, byť je toto riziko výrazně nižší než u onkologických pacientů.
Etiologie vzniku ONJ jako komplikace antiresorptivní léčby zatím není uspokojivě vysvětlena. Epidemiologická data zatím postrádají větší soubory hodnocené metodikou Medicíny založené na důkazech (EBM). Nicméně komise odborníků (např. Americká asociace pro ústní a maxillofaciální chirurgii - AAOMS) zpracovávají podrobná doporučení pro diagnostiku, prevenci a léčbu této stomatologické komplikace.


Autor kurzu: 
MUDr. František Šenk Medailonek autora kurzu
MUDr. František Šenk promoval na 1. Lékařské fakultě UK v Praze v roce 1996. Po studiích nastoupil na interní oddělení havlíčkobrodské nemocnice, odkud přešel po první atestaci z vnitřního lékařství na dialyzační středisko. V roce 2004 atestoval z Nefrologie a v roce 2011 získal Specializovanou způsobilost z vnitřního lékařství. Od roku 2008 působí na dialyzačním středisku na pozici primáře.
V roce 1999 mu byla nabídnuta možnost vybudovat poradnu pro metabolická onemocnění skeletu. Od roku 2005 funguje tato poradna jako Osteologické centrum pro Kraj Vysočina a okrajové části přilehlých regionů. V roce 2012 získal atestaci z Klinické osteologie – atestační prací byla problematika osteonekrózy čelisti u pacientů užívajících antiresorptivní medikaci z indikace osteoporózy. Osteologické centrum se dále zaměřuje na denzitu pacientů závislých na dialyzační léčbě a kostní poruchy u mužů na antiandrogenní medikaci.
Již v druhém funkčním období je členem celorepublikového výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu. Zároveň je řadovým členem internistické a nefrologické společnosti.
Je autorem několika článků a kazuistik v tuzemských odborných časopisech zabývajících se osteologickou problematikou. Působí jako občasný recenzent časopisu Osteologický bulletin. Jeho četné přednáškové aktivity se týkají jak osteologické, tak i nefrologické problematiky.
Odborná garance: Prof. MUDr. Vladimír Palička, Dr.h.c. CSc., Mgr. Michal Hojný
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se