Změny v imunitním systému navozené použitím etanerceptu v kombinaci s metotrexátem v terapii revmatoidní artritidy

15. 5. 2019

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované intenzivní aktivací imunitního systému v oblasti synoviální membrány kloubů a různými systémovými projevy.

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované intenzivní aktivací imunitního systému v oblasti synoviální membrány kloubů a různými systémovými projevy. Ačkoliv patofyziologie RA není kompletně známá, nadbytek T-lymfocytů v infiltrátu hypertrofické synovie a lokální produkce cytokinů odvozených od T-lymfocytů naznačují, že právě tyto buňky mají významnou roli v imunitní odpovědi u RA. Mezi T-lymfocyty jsou pak obsažené Th1- a Th2- buňky, dále pak CD4CD25+ regulační buňky (Treg) a nově jsou popisovány i Th17-lymfocyty, produkující interleukin IL-17. Nerovnováha mezi Th1 a Th2, daná zvýšenou aktivací Th1-buněk, je důležitá v patogenezi RA. Současně je pro kontrolu zánětu významný i poměr Th17-/Treg-buněk.

Autoři článku se pokusili objasnit mechanismus účinku etanerceptu v terapii RA. Zaměřili se na to, zda nerovnováha mezi Th1-/Th2- a Th17-/Treg-lymfocyty je upravena účinkem etanerceptu a jestli tato úprava souvisí se zlepšením klinického stavu pacientů. Ve 12týdenní studii na 40 pacientech s aktivní formou revmatoidní artritidy podávali polovině (n = 20) jejich zavedenou týdenní dávku metotrexátu (MTX) a druhá polovina pacientů byla léčena kombinovaně MTX a etanerceptem. Jako kontrola byli vybráni zdraví dárci. Množství jednotlivých podskupin T-lymfocytů bylo stanoveno s použitím flowcytometrie a hladiny cytokinů byly měřeny pomocí ELISA metody. K posouzení klinické odpovědi pak bylo použito Disease Activity Score 28, sedimentace erytrocytů a CRP, které byly měřeny při každé kontrole.

Zjištěná procenta zastoupení Th1- a Th17-lymfocytů byla u pacientů s RA signifikantně vyšší než u zdravých kontrol, zatímco zastoupení Treg bylo signifikantně nižší. Po 12 týdnech terapie pouze s MTX nebo s kombinací MTX a etarneceptu významně poklesl poměr Th17/Treg, ale nebyl pozorován signifikantní rozdíl v poměru Th1/Th2. U pacientů léčených MTX i etanerceptem byl pokles poměru Th17/Treg pozitivně spojen se zmírněním aktivity nemoci. Současně byl pozorován pokles hladin prozánětlivých cytokinů (IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL17), zatímco TGF-beta byl zvýšen.

Závěrem studie autoři konstatují, že při terapii etanerceptem v kombinaci s MTX dochází ke zlepšení aktivity RA, a to normalizací distribuce Th17- a Treg-lymfocytů a cytokinů od těchto buněk odvozených. Toto může částečně vysvětlit mechanismus účinku kombinované terapie zkoumaných léků u revmatoidní artritidy.

(eza)

zdroj: Lina C. et al. Combined treatment of etanercept and MTX reverses Th/Th2, Th17/Treg imbalance in patients with rheumatoid artritis. J Clin Immun 2011 Aug; 31 (4): 596–605. Epub 2011 May 12. DOI: 10.1007/s10875-011-9542-6.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se