Zlepšení růstu u dětí s Crohnovou chorobou po terapii infliximabem

14. 5. 2019

Je známo, že léčba inhibitory TNF-alfa, jako je například infliximab, může zlepšit růst dětí s Crohnovou chorobou.

Je známo, že léčba inhibitory TNF-alfa, jako je například infliximab, může zlepšit růst dětí s Crohnovou chorobou. V časopise Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition byly nedávno uveřejněny výsledky retrospektivní studie zaměřené na růst těchto dětí léčených infliximabem a také možnou souvislost zlepšení růstu s nástupem puberty a změnou aktivity onemocnění.

Metodika

Autoři analyzovali data týkající se růstu a léčby 28 dětí s Crohnovou chorobou. Ve skupině dětí, které byly léčeny infliximabem, bylo 17 chlapců a 11 dívek. Medián věku byl 13,1 roku (10,0–15,7). Kromě údajů o růstu a léčbě byly zaznamenány také markery aktivity onemocnění (C-reaktivní protein, rychlost sedimentace, koncentrace albuminu), celková hladina alkalické fosfatázy a byl zhodnocen celkový stav dítěte lékařem.

Výsledky

Z 28 sledovaných dětí byla u 21 (75 %) patrná klinická odpověď na léčbu infliximabem. Tempo růstu v celé skupině se zvýšilo z hodnoty 3,6 cm/rok (0,4–7,8), zaznamenané při zahájení léčby infliximabem, na 5,5 cm/rok (2,1–9,2) po šestiměsíční léčbě (P = 0,003). U dětí, u nichž byla patrná klinická odpověď na léčbu, se tempo růstu zvýšilo z hodnoty 2 cm/rok (0,3–7,1) na 6,4 cm/rok (2,3–9,1; P = 0,004), zatímco u dětí neodpovídajících na léčbu zůstalo beze změny (4,3 cm/rok při zahájení léčby a 3,0 cm/rok po šesti měsících léčby). Tempo růstu se zvýšilo také v podskupině třinácti dosud prepubertálních dětí – z hodnoty 4,5 cm/rok (0,4–8) na 5,5 cm/rok (3,3–8,4; P = 0,050). V podskupině jedenácti dětí, u kterých byla snížena dávka glukokortikoidů (dvě děti) nebo byla léčba glukokortikoidy ukončena (devět dětí), došlo ke zvýšení rychlosti růstu z 1,8 cm/rok (0,3–8,3) na 5,6 cm/rok (2,2–9,2; P = 0,14). U dětí, které během dvanácti měsíců nedostávaly glukokortikoidy, se rychlost růstu zvýšila z 3,7 cm/rok (0,6–6,5) na 6,4 cm/rok (2,9–9,0; P < 0,05).

Závěr

Klinická odpověď na terapii infliximabem u dětí s Crohnovou chorobou je v krátkodobém horizontu spojená se zlepšením růstu. Zvýšení rychlosti růstu pravděpodobně není pouhým důsledkem nástupu puberty ani snížení dávky glukokortikoidů.

(vek)

Zdroj: Malik S. et al: Improvement in growth of children with Crohn disease following anti-TNF-α therapy can be independent of pubertal progress and glucocorticoid reduction. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011; 52 (1): 31–7.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se