Výsledky analýzy posuzující přínos TNF inhibitorů v léčbě psoriázy

15. 5. 2019

Bezpečnost inhibitorů tumor necrosis faktoru (anti-TNF) je předmětem zájmu lékařů předepisujících tyto látky pacientům s psoriázou. Cílem studie publikované v The British Journal of Dermatology bylo určit poměr výhod a rizik, které léčba přináší (benefit/risk ratio).

Bezpečnost inhibitorů tumor necrosis faktoru (anti-TNF) je předmětem zájmu lékařů předepisujících tyto látky pacientům s psoriázou. Cílem studie publikované v The British Journal of Dermatology bylo určit poměr výhod a rizik, které léčba přináší (benefit/risk ratio).

Při komplexní analýze publikované literatury byla získána data pro výpočet ukazatelů „number needed to treat“ (NNT) pro míru efektivity a „number needed to harm“ (NNH) vyjadřujících nežádoucí účinky pro doporučené dávkovací režimy adalimumabu, etanerceptu a infliximabu. Do analýzy byla začleněna i komplexní data týkající se klinických testů.

  • Number needed to treat (NNT) je epidemiologické měřítko užívané při posuzování účinnosti léčebných, především farmakologických intervencí. Číslo vyjadřuje počet pacientů, kteří potřebují být léčeni, aby bylo patrné zlepšení stavu jednoho pacienta ve srovnání s kontrolní skupinou v klinických testech. Ideální hodnota NNT je 1, kdy dojde ke zlepšení u všech pacientů léčených daným lékem a u žádného pacienta v kontrolní skupině.
  • Number needed to harm (NNH) naproti tomu vyjadřuje, kolik pacientů musí být vystaveno rizikovému faktoru po určený časový úsek, aby došlo k nepříznivým důsledkům u jednoho pacienta, který by jinak nebyl poškozen. Čím je hodnota NNH nižší, tím je dané riziko vyšší.
Při analýze publikované literatury došel tým kanadských lékařů z univerzity v Halifaxu k následujícím výsledkům – u pacientů léčených adalimumabem podávaným každý druhý týden v dávce 40 mg dosahovaly hodnoty indexu PASI 75 v průměru 1,6, u etanerceptu 3,2 (pro dávku 50 mg týdně nebo 25 mg dvakrát týdně) a 2,3 pro dávku 50 mg dvakrát týdně. Pro infliximab dosahovalo skóre PASI 75 při dávkování 5 mg/kg hodnoty 1,4.
  • PASI (Psoriasis Area and Severity Index) je index umožňující objektivně vyjádřit tíži psoriázy a rozsah postižení kůže. Tato hodnota se skládá ze tří údajů – škálou od 0 do 4 je hodnoceno olupování a tloušťka psoriatických plak. Dále je hodnocen rozsah postižení každé oblasti těla 0–6 body. Součtem všech těchto hodnot je dosaženo skóre tíže postižení od 0 do 72 bodů.
    PASI je v řadě studií využíván jako měřítko účinnosti daného léku. Redukce postižení kůže o 75 procent je pak vyjadřována jako PASI 75 a ve výsledcích studií je uváděno, kolik procent respondentů dosáhlo během léčby takového zlepšení.
Pro vážné neinfekční, infekční i maligní nežádoucí účinky léčby bylo spočítáno NNH. Tato čísla byla obecně o dva řády vyšší než hodnoty NNT a rozdíly mezi nimi byly pro adalimumab, etanercept a infliximab navzájem statisticky nesignifikantní.

Tato analýza demonstrovala, že během úvodního roku léčby byla pravděpodobnost úspěchu anti-TNF terapie psoriázy o několik řádů vyšší než pravděpodobnost závažné toxicity. . 

(kam)

Zdroj:

  1. R. G. Langley, B. E. Strober, Y. Gu, S. J. Rozzo and M. M. Okun: Tumour Necrosis Factor Antagonists in the Treatment of Psoriasis: Results, The British Journal of Dermatology 2010; 162 (6): 1349–1358.


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se