Vliv golimumabu na hladinu lipidů a zánětlivých parametrů

14. 5. 2019

Začátkem roku byly v prestižním periodiku Annals of Rheumatic Diseases publikovány další výsledky vyplývající ze studií GO-BEFORE a GO-FORWARD.

Inzerce

Začátkem roku byly v prestižním periodiku Annals of Rheumatic Diseases publikovány další výsledky vyplývající ze studií GO-BEFORE a GO-FORWARD. V rámci těchto dvou randomizovaných placebem kontrolovaných studií byl u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) mimo jiné posuzován i efekt golimumabu (v kombinaci s metotrexátem – MTX – či bez něj) na sérovou hladinu lipidů, zánětlivých markerů a markerů kardiovaskulárního rizika.

Pacienti ze studie GO-BEFORE (n = 637, MTX-naivní) a GO-FORWARD (n = 444, s nedostatečnou odpovědí na MTX) byli randomizováni k užívání placeba s MTX nebo placeba s golimumabem v dávce 100 mg anebo kombinace MTX s golimumabem v dávce 50 nebo 100 mg. Subkutánní injekce (placeba a golimumabu) byly pacientům aplikovány v intervalu 4 týdnů. Všichni pacienti ze studie GO-FORWARD, kteří obdrželi kombinaci placeba s MTX, byli ve 24. týdnu převedeni na kombinaci MTX s golimumabem v dávce 50 mg. Autoři studie pak hodnotili změny sérových hladin lipidů a zánětlivých markerů, ke kterým došlo od vstupu do studie do 14. (GO-FORWARD) nebo 24. (GO-BEFORE) a 52. týdne.

Ve 14. týdnu došlo ve studii GO-FORWARD u pacientů s kombinací golimumab + MTX na rozdíl od těch léčených pouze MTX ke vzestupu hladin celkového cholesterolu (16,0 vs. 2,0; p < 0,001), HDL (3,0 vs. 0,0; p < 0,05) i LDL-cholesterolu (8,0 vs. 4,0; p < 0,001). Příznivé změny frakcí LDL byly pozorovány pouze u pacientů léčených golimumabem. Ve studii GO-BEFORE došlo ve 24. týdnu k vzestupu celkového a LDL-cholesterolu a ke zlepšení subfrakcí LDL pouze u jedinců léčených MTX samotným nebo v kombinaci s golimumabem. K signifikantnímu zlepšení parametrů kardiovaskulárního rizika pak došlo v obou studiích u pacientů léčených kombinací golimumabu s MTX a tyto změny setrvaly až do 52. týdne sledování. Indexy aterogenity zůstaly obecně stabilní.

Závěrem lze tedy shrnout, že u pacientů s RA léčených kombinací golimumab + MTX došlo k mírnému vzestupu hladiny celkového a LDL-cholesterolu, indexy aterogenity však zůstaly obecně stabilní, přičemž byly pozorovány příznivé změny v subfrakcích LDL i zlepšení zánětlivých markerů.

(mik)

Zdroj: Kirkham B. W., Wasko M. C., Hsia E. C., et al. Effects of golimumab, an anti-tumour necrosis factor-α human monoclonal antibody, on lipids and markers of inflammation. Ann Rheum Dis. Publikováno online 7. ledna 2013.

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se