Vliv golimumabu na aktivitu nemoci a kvalitu života pacientů s ankylozující spondylitidou

16. 6. 2014

Účinnost a bezpečnost golimumabu v terapii ankylozující spondylitidy (AS) hodnotila multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie GO-RAISE. V červnovém vydání Journal of Rheumatology byly nyní publikovány další zajímavé výsledky vyplývající z této studie fáze III.

V daném případě bylo cílem studie zhodnotit na základě změny skóre ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) účinky terapie golimumabem vedoucí k potlačení aktivity onemocnění, nebo alespoň k významnému zlepšení klinického stavu pacientů s AS. Dále byla u těchto pacientů hodnocena míra zlepšení kvality života související se zdravím (HRQOL) a také zlepšení produktivity v průběhu dvou let.

Ve studii GO-RAISE tak bylo 356 pacientů randomizováno k užívání placeba s převedením na 50 mg golimumabu ve 24. týdnu (n = 78) anebo k užívání golimumabu v dávce 50 mg (n = 138) nebo 100 mg (n = 140) v době zahájení studie a pak v intervalu 4 týdnů. Následně byl určen podíl pacientů, u kterých došlo k významnému zlepšení skóre ASDAS (zlepšení o ≥ 2,0) nebo vymizení aktivity onemocnění (skóre < 1,3). HRQOL byla určena stanovením skóre na základě 36položkového formuláře zohledňujícího jak fyzické, tak mentální komponenty (SF-36 PCS/MCS). Jako normální bylo hodnoceno skóre alespoň 50. Vliv onemocnění na produktivitu byl hodnocen pomocí vizuální analogové škály (0–10). Za účelem zhodnocení spojitosti aktivity nemoci a HRQOL byla použita regresní analýza. Závěrečné posouzení proběhlo ve 104. týdnu.

Dle skóre ASDAS došlo ve 14. a 24. týdnu k významnému zlepšení nebo vymizení aktivity nemoci u signifikantně většího podílu golimumabem léčených pacientů, než tomu bylo u jedinců užívajících placebo. U pacientů, u kterých došlo ve 104. týdnu dle ASDAS k vymizení aktivity onemocnění, nebo alespoň k významnému zlepšení, bylo zaznamenáno také výraznější zlepšení SF-36 PCS a MCS skóre a také významnější zvýšení produktivity. Vymizení aktivity nemoci bylo spojeno s normalizací SF-36 PCS/MCS skóre a také se signifikantním zlepšením pracovní produktivity.

Závěrem lze tedy shrnout, že k významnému zlepšení onemocnění, nebo dokonce vymizení aktivity nemoci dle skóre ASDAS došlo u signifikantně vyššího počtu pacientů léčených golimumabem než u jedinců užívajících placebo. Stejně tak bylo u těchto pacientů zaznamenáno výraznější zlepšení se zdravím související kvality života. Vymizení aktivity onemocnění na základě kritérií ASDAS (< 1,3) pak bylo spojeno s normalizací HRQOL v průběhu dvou let.

(mik)

Zdroj: van der Hejide D., Deodhar A., Braun J., et al. The Effect of Golimumab Therapy on Disease Activity and Health-related Quality of Life in Patients with Ankylosing Spondylitis: 2-year Results of the GO-RAISE Trial. J Rheumatol. 2014 Jun; 41 (6): 1095–103; doi: 10.3899/jrheum.131003Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se