Účinek subkutánního a intravenózního podání golimumabu na parametry zánětu a anémie u revmatoidní artritidy

14. 5. 2019

Častou komplikací revmatoidní artritidy (RA) je anémie. S aktivní formou tohoto onemocnění jsou asociovány zvýšené hladiny tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) a interleukinu 6 (IL-6).

Častou komplikací revmatoidní artritidy (RA) je anémie. S aktivní formou tohoto onemocnění jsou asociovány zvýšené hladiny tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) a interleukinu 6 (IL-6). Ačkoli přesný mechanismus patogeneze anémie u RA není znám, jednou z předpokládaných cest je indukce proteinu akutní fáze hepcidinu právě interleukinem 6. Hepcidin pak inhibuje absorpci železa v duodenu a jeho uvolňování z makrofágů a hepatocytů.

Pacienti s aktivní RA byli randomizováni do skupin s podáním golimumabu buď subkutánně (skupina 1, n = 33, 100 mg na počátku studie a pak každé čtyři týdny do 20. týdne), nebo intravenózně (skupina 2, n = 16, 2 mg/kg na počátku studie a v týdnu 12). V průběhu studie byly sledovány hladiny panelu biomarkerů zánětu a anémie (CRP, IL-6, sérový amyloid A, TNF-receptor II (TNFRII), MMP-3, hyaluronová kyselina, haptoglobin, feritin, hemoglobin a poměr koncentrací hepcidinu v séru a moči).

V obou skupinách došlo v průběhu prvního týdne k signifikantnímu snížení koncentrací hepcidinu v moči a CRP, IL-6, SAA, TNFRII, MMP-3, haptoglobinu, feritinu a hepcidinu v séru. Tento účinek byl pozorovatelný u obou skupin až do osmého týdne, u skupiny 1 (subkutánní podání golimumabu) byly kromě TNFRII všechny sledované markery statisticky významně sníženy i v týdnu 24. Klinické zlepšení obecně korelovalo s odpovídajícími příznivými posuny v ukazatelích anémie.

Závěrem autoři shrnují, že došlo k  signifikantnímu snížení biomarkerů zánětu po podání golimumabu, v některých případech již za 24 hodin, a tento příznivý efekt přetrvával ve skupině 1 až do 24. týdne studie. Výsledky rovněž ukazují, že hepcidin je potenciální marker zánětem způsobené anémie.

(onse)

Zdroj: Doyle M. K., Rahman M. U., Frederick B., Birbara C. A., de Vries D., Toedter G., Wu X., Chen D., Ranganath V. K., Westerman M. E., Furst D. E. Effects of subcutaneous and intravenous golimumab on inflammatory biomarkers in patients with rheumatoid arthritis: results of a phase 1, randomized, open-label trial. Rheumatology (Oxford). 2013 Feb 14. [Epub ahead of print]Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se