U středně závažné a těžké psoriázy je infliximab účinný jak na začátku terapie, tak i z dlouhodobého hlediska

14. 5. 2019

Psoriáza je chronické zánětlivé, imunitou zprostředkované kožní onemocnění. Projevuje se nadprodukcí kožních buněk, což vede k tvorbě kožních šupin, zarudnutí, svědění a někdy i ke krvácení. Chronický zánět je způsoben částečně i zvýšenou hladinou tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α).

Psoriáza je chronické zánětlivé, imunitou zprostředkované kožní onemocnění. Projevuje se nadprodukcí kožních buněk, což vede k tvorbě kožních šupin, zarudnutí, svědění a někdy i ke krvácení. Chronický zánět je způsoben částečně i zvýšenou hladinou tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α).

Z léků působících proti TNF-α zaujímá vedoucí místo preparát Remicade (infliximab). Autoři ve své placebem kontrolované studii ve fázi III hodnotili bezpečnost a účinnost několika úvodních i pokračujících režimů.

Pacienti se středně závažnou až těžkou psoriázou byli randomizováni k úvodní léčbě infliximabem v dávkách 3 mg/kg, 5 mg/kg v 0., 2. a 6. týdnu (nebo dostávali placebo). Poté byli pacienti opět randomizováni ve 14. týdnu k udržovací léčbě stejnými dávkami „dle potřeby“ nebo „dle rozpisu“. Pacienti ve skupině s placebem byli v 16. týdnu převedeni na léčbu infliximabem v dávce 5 mg/kg. Další dávku dostali v 18. a 22. týdnu a pak každý 8. týden až do 48. týdne.

Většina pacientů léčených infliximabem v dávkách 3 mg/kg (70 %) a 5 mg/kg (75 %) dosáhla přinejmenším 75% zlepšení v PASI (Psoriasis Area Severity Index) skóre (PASI 75) v 10. týdnu léčby oproti skupině kontrolní (2 %). Během udržovací fáze bylo trvalé zlepšení pozorováno mnohem více při pravidelném dávkování než při dávkování „podle potřeby“.

Pacienti, kteří dostávali v pravidelném režimu 5 mg/kg, dosáhli nejlepšího skóre zlepšení dle PASI v 50. týdnu. Paralelně se zlepšením v PASI skóre došlo ke zlepšení kvality života pacientů. Nepříznivé příhody se objevily během první, placebem kontrolované fáze u 62 % a 69 % pacientů léčených 3 a 5 mg/kg a v 55 % ve skupině s placebem. Infliximab byl velmi dobře tolerován většinou pacientů.

Výsledky studie potvrdily jak účinnost, tak bezpečnost léčby psoriázy infliximabem. V dlouhodobé léčbě psoriázy lze dosáhnout lepších výsledků pravidelně podávanou léčbou.

(jos)

Zdroj:
A. B. Gottlieb, S. Feldman, G. Weinstein, A. Menter: Infliximab: One-year phase III results. Supplement to Journal of The American Academy of Dermatology 2006, Volume 54, Number 3.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se