Stanovení potřeby substituce u adolescentních pacientů s deficity růstového hormonu pomocí inzulinového tolerančního testu

15. 5. 2019

Opětovné testování sekrece GH u adolescentů s diagnózou jeho deficitu v dětském věku je běžnou praxí.

Opětovné testování sekrece růstového hormonu (growth hormone – GH) u adolescentních pacientů s diagnózou jeho deficitu v dětském věku (childhood-onset growth hormone deficiency CO-GHD) je běžnou praxí. Zlatým standardem v hodnocení sekrece GH je inzulinový toleranční test (ITT), který je na prahu dospělosti u těchto nemocných momentem rozhodujícím o ukončení substituce. Cílem této studie bylo stanovit hladinu GH po ITT testu, při které by již tato substituce měla být nasazena.

Celkem 90 pacientů (22 žen) bylo podrobeno ITT testům průměrně 1,1 roku po ukončení substituční terapie. V době testování vykazovalo přesně 75 % ze 77 pacientů s původně diagnostikovaným idiopatickým deficitem RH normalizaci sekrece, ostatních 13 pacientů mělo původně diagnostikován mnohočetný pituitární deficit. Hladiny insulin-like growth factoru-1 (IGF-1) byly u pacientů s perzistujícím deficitem RH signifikantně nižší a pozitivně korelovaly s výsledky měření hodnot RH při ITT. Velký rozptyl hodnot plazmatického IGF-1 však ukázal, že samotné testování IGF-1 pro hodnocení potřeby následné substituce není spolehlivým ukazatelem. K vyhodnocení optimální hladiny RH při ITT pro zahájení substituce byl použit statistický ROC (AUC 0.97) test.

Výsledky studie jednoznačně apelují na nutnost opakovaného testování pacientů s CO-GHD v časné dospělosti, a to i navzdory zdánlivě adekvátní produkci vlastního RH. Řada z nich totiž z opětovného nasazení RH může profitovat. Přetrvání nedostatečné sekrece RH je pravděpodobnější u organických nebo geneticky podmíněných deficitů a u mnohočetného pituitárního deficitu. Optimální hladina RH při ITT, která odliší, kdy již adolescentní pacient bude profitovat z opětovné substituce, byla stanovena na 5,0 ng/ml.

(dre)

Zdroj: Bonfig W, a spol. J Pediatr Endocrinol Metab 2008(Nov);21(11):1049–1056.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se