Snížení dávky a zkrácení trvání terapie pegylovaným interferonem alfa-2b u pacientů s HCV genotypem 2/3

15. 5. 2019

V současné době je stále častěji předmětem zájmu snaha o identifikaci těch pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 2/3.

Inzerce

V současné době je stále častěji předmětem zájmu snaha o identifikaci těch pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 2/3, u kterých by bylo možné snížit dávku nebo zkrátit trvání terapie při zachování její vysoké účinnosti. Danou problematikou se blíže zabývala studie německých autorů.

Do zmiňované studie byli zařazeni dosud neléčení pacienti s chronickou hepatitidou C s genotypem 2/3. Ti byli následně randomizováni do tří skupin. Skupina A užívala pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 1,5 ug/kg týdně po dobu 24 týdnů, zatímco skupina B jej užívala v dávce 1,0 ug/kg týdně také po dobu 24 týdnů. Skupina C byla naproti tomu léčena pouze 16 týdnů dávkou 1,5 ug/kg týdně. Všechny skupiny obdržely k terapii pegylovaným interferonem také ribavirin v dávce 800-1200 mg denně. Účastníci studie pocházeli ze dvou kohort. Tou první byla takzvaná Hep-Net kohorta zahrnující pacienty z Německa, druhou pak mezinárodní kohorta z center napříč Evropou a Asií. Primárním cílovým bodem studie bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Do studie bylo zařazeno celkem 682 pacientů, 80,2 % s HCV genotypem 3. Setrvalé virologické odpovědi bylo dosaženo v 66,5 %, 64,3 % a 56,6 % ve skupině A, B a C. Výsledky byly u asijské i kavkazské populace podobné. Zároveň bylo prokázáno, že léčba ve skupině B a C nebyla méně účinná než léčba ve skupině A. Z řad pacientů s nedetekovatelnou HCV RNA ve 4. týdnu bylo SVR dosaženo v 75,3 % (sk. A), 75,9 % (sk. B) a 72,4 % (sk. C). Naproti tomu procento relapsů bylo 17,8 %, 16,3 % a 29,3 %. Závažné nežádoucí účinky spojené s terapií byly nejčastější ve skupině A, naopak nejméně časté ve skupině C. Nežádoucí účinky vedoucí k přerušení terapie byly podobné napříč skupinami.

Autoři došli k závěru, že pro pacienty s chronickou hepatitidou C s genotypem 2/3 zůstává zlatým standardem 24týdenní terapie pegylovaným interferonem v dávce 1,5 ug/kg týdně spolu s ribavirinem dávkovaným podle hmotnosti. Nicméně u pacientů s nedetekovatelnou HCV RNA ve 4. týdnu léčby by mohlo být zváženo zkrácení terapie na dobu 16 týdnů.

(mik)

Zdroj: Manns M, et al. Reduced Dose and Duration of Peginterferon alfa-2b and Weight-Based Ribavirin in Patients With Genotype 2 and 3 Chronic Hepatitis C. J Hepatol. Publikováno on-line 12. ledna 2011.Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.