Přínos substituční léčby je významný i při současném zneužívání nelegálních opioidů

15. 5. 2019

Norská retrospektivní studie ukázala, že substituční léčba (SL) závislosti na opioidech má svůj přínos i u osob, které si nadále injekčně aplikují nelegální drogy.

Norská retrospektivní studie ukázala, že substituční léčba (SL) závislosti na opioidech má svůj přínos i u osob, které si nadále injekčně aplikují nelegální drogy. Bylo prokázáno nižší riziko předávkování, méně časté užívání nelegálních opioidů a nižší kriminalita než u závislých bez SL. Problémem ale zůstává současné zneužívání řady dalších návykových látek.

Opioidní substituční léčba je považována za účinnou terapii závislosti na opioidech. Tato průřezová studie hodnotila zdravotní rizika a kriminalitu u účastníků programu výměny jehel v Oslo v období 2002 až 2011. Porovnávala 341 osob, které aktuálně užívaly SL, 356 osob, které užívaly SL dříve, a 1 063 osob, které SL nikdy neužívaly. K porovnání byla použita univariantní a multivariantní logistická regresní analýza.

Výsledky ukázaly méně nefatálních případů předávkování u osob aktuálně léčených SL v porovnání s oběma dalšími skupinami (poměr šancí [OR] = 0,5). U těchto závislých byla také zjištěna nižší pravděpodobnost časté injekční aplikace nelegálních drog (OR = 0,4), každodenního nebo téměř každodenního užívání heroinu (OR = 0,3), spáchání krádeže (OR = 0,6) a prodeje nelegálních drog (OR = 0,7) v posledním měsíci před hodnocením. Zjištěna ovšem byla vysoká konzumace řady dalších návykových látek bez rozdílů mezi jednotlivými skupinami účastníků programu.

Tato studie ukázala, že i při pokračujícím zneužívání nelegálních opioidů snižuje SL zdravotní riziko a kriminalitu závislých osob, které se účastní programu výměny jehel.

(zza)

Zdroj: Gjersing L., Bretteville-Jensen A. L. Is opioid substution treatment benefitial if injecting behaviour continues?: An examination of the benefits of opioid substitution treatment on health risks and criminal activity in a population of needle exchange programme participants. Drug Alcohol Depend. Publikováno online 14. června 2013; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.05.022Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se